Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 september 2017

  Lantmännen kritiseras för brister i spannmålshämtning

  Avtal på telefon är vanliga så här vid skördetid. Men det händer ofta att avtal inte hålls. Just nu kritiseras Lantmännen för att inte leva upp till avtal när det gäller spannmålshämtning, särskilt i Mälardalen och Uppland. Vem ska då stå för eventuella kvalitetsavdrag om kvaliteten påverkas?

   Karl-Erik Danielsson, Hacksta Gård utanför Uppsala, fick väntat i över en vecka på att Lantmännens ska hämta hans spannmål.
  Bild 1/2 Karl-Erik Danielsson, Hacksta Gård utanför Uppsala, fick väntat i över en vecka på att Lantmännens ska hämta hans spannmål. FOTO: Privat
   Lantmännen har ingen egen lastbilsflotta utan lägger ut logistiken på entreprenad.
  Bild 2/2 Lantmännen har ingen egen lastbilsflotta utan lägger ut logistiken på entreprenad. FOTO: Ann Lind n

  Karl-Erik Danielsson, Hacksta Gård utanför Uppsala, har väntat i över en vecka på att Lantmännens ska hämta hans spannmål. Problemen med sena spannmålshämtningar delar han med många andra som hört av sig till ATL.

  – De säger i avtalsbroschyren att man ska hämta den tre, senast fyra dagar efter man rapporterat, men det håller de inte, inte i år. Skörden har nog blivit större än man räknat med, säger Karl-Erik Danielsson, som i år skördar 100 hektar.

  Fått vänta en och en halv vecka

  Odlare som får vänta i en och en halv vecka på att Lantmännen ska hämta in spannmål med höga vattenhalter och bristande lagerresurser kan få kvalitetsförsämringar. Vem som ska kompenseras för försämrad spannmålskvalitet är oklart liksom kostnaden för den extra arbetsinsats som det medför att bevaka transporter som sedan uteblir.

  – I år har det havererat fullständigt, men problemen har funnits länge, alltsedan Blåljusprojektet drogs i gång då man började stänga och sälja siloanläggningar, säger Karl-Erik Danielsson.

  Lantmännen har ingen egen lastbilsflotta utan lägger ut logistiken på entreprenad. Lokala regler kan ibland också ställa till det.

  – Vad jag förstår får de inte lossa i Värtahamnen (Stockholm) om det ligger en lyxkryssare vid kaj, säger Karl-Erik Danielsson.

  Avtalen bindande

  Karl-Erik Danielsson har klokt nog silor med luftfickor som minskar risken för lagringsskador. Men med de nya torkavtalen lockas många att skörda vid höga vattenhalter upp till 25 procent mot 17-18 procent i normala fall och då ökar risken för kvalitetsförsämringar.

  – Det är ett bra incitament från Lantmännen, som vill ta marknad från konkurrenterna men det ökar risken för oss, säger Karl-Erik Danielsson.

  Avtal och löften om priser och leveransvillkor på telefon är bindande enligt lag (se sidotext). Andra odlare som hört av sig vittnar om mejlkorrespondens där löften getts men sedan inte uppfyllts. Andra har fått prisuppgifter som sedan ändrats i den slutliga avräkningsnotan, och där är även andra spannmålshandlare inblandade.

  Spannmålschef Mikael Jeppsson på Lantmännen medger att man haft problem med transporterna i år och det har dels att göra med en komprimerad skördesäsong och brist på transportfordon hos entreprenörerna.

  – Vi har tyvärr inte klarat av på inleveranser i år och ibland har vi påbörjar hämtning 9 dagar efter avtalad tid, men vår ambition i avtalen är att göra det inom tre dagar, säger Mikael Jeppsson.

  ”En ambition”

  Han betonar att det handlar om en ambition och inte ett löfte.

  – Det är inget commitment (åtagande) utan det är vår ambition att göra det, betonar han.

  Och när det gäller eventuella kvalitetsförsämringar som kan uppstå på grund av egen lagring på gården frånsäger Lantmännen, och sannolikt även andra aktörer, allt ansvar.

  – Strikt så gäller våra villkor att vi tar över ansvaret när varan hamnar på gallret. Vi tar inget ansvar ute på gård. Det är lantbrukarens ansvar, säger Mikael Jeppsson.

  Lantmännen räknar med att ta in cirka 1,7 miljoner ton spannmål. Av de volymerna är 25-30 procent spannmål som hämtas på gård. Totalt väntas den svenska skörden uppgå till över sex miljoner ton.

  – Ser vi till snittet den senaste treårsperioden ligger den över sex miljoner ton mot cirka 5,2 miljoner ton perioden innan. Tidigare toppår har blivit snittår.

  Mikael Jeppsson avslöjar samtidigt att Lantmännen nu kommer att se över sin mottaggningskapacitet under hösten för att i möjligaste mån kunna undvika stopp i flödena.

  – Vi känner att vår kapacitet i dagsläget inte klarar av de här topparna och vi startar ett strukturarbete under hösten för att se vilka flaskhalsar vi har och vad det krävs för investeringar för att råda bot mot dem, säger Mikael Jeppsson.

  Lantmännen har i dag 49 mottagningsanläggningar runt om i landet.

  Detta säger lagen

  Många affärer görs i dag över telefon och enligt lagen är muntliga avtal, till exempel över telefon, bindande. Bevisbördan är dock ett problem och det är den som ”hävdar något som har bevisbördan” enligt svensk rättspraxis.

  Eftersom många samtal och affärer av olika slag görs över telefon, skulle det kunna vara ett sätt att skaffa sig bevisning vara att spela in samtalet, men Mikael Fligman, jurist på LRF Konsult menar att en skriftlig bekräftelse på avtalet via till exempel mejl är bättre.

  – Med dagens teknik kan man klippa och klistra. Jag rekommenderar att det bekräftas skriftligt. Besvaras inte mejlet kan det anses som att motparten bekräftat villkoren, men det kan uppstå problem med det också. Man kan inte helt bevisa vem som skickat mejlet och motparten kan hävda att man till exempel försökt att ringa.

  Inspelade samtal används dock ofta av telefonförsäljare i dag. Lagen tillåter inspelning av samtal så länge minst en av parterna är medveten om att så sker.

  Möjligheterna till att manipulera elektronisk brevväxling gör att de i en rättsak väger lättare än ett traditionellt avtal på papper undertecknat av båda parter.

  – All bevisföring utgår från det fysiska, skriftliga avtalet och i en fallande skala allt därefter, men de är bättre än ingenting, säger Mikael Fligman.

  Vid en telefonaffär finns oftast inga vittnen, men vid en muntlig affär där vittnen finns med, underlättar det naturligtvis bevisbördan för den som hävdar något.

  – Då kommer mycket att avgöras av hur trovärdigt vittnet är, säger Mikael Fligman.

  PREMIUM: Oväntat prisras slår mot svenska odlare LÄS MER: God efterfrågan på maltkorn trissar upp priserLÄS MER: Gör möbler av havre

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen