Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 juni 2017

  Biogasgrödor mer lönsamma än korn

  Biogasgrödor, exempelvis helsäd, står sig väl mot spannmål även på de bördigaste markerna. Det framgår av den årliga jämförelsen av energi- och spannmålsgrödornas lönsamhet.

   Håkan Rosenqvist har gjort kalkylerna på uppdrag av Jordbruksverket.
  Håkan Rosenqvist har gjort kalkylerna på uppdrag av Jordbruksverket. FOTO: ARNE FORSELL

  – Om de minst lönsamma grödorna, ofta korn och havre, kan bytas ut mot helsäd till biogas så förbättras lönsamheten i hela växtföljden, säger Håkan Rosenqvist, oberoende ekonomikonsult, som gjort grödkalkylerna på Jordbruksverkets uppdrag.

  Jämförelserna är gjorda på prisnivån som gällde under odlingssäsongen 2016 och förändringarna mot föregående år är relativt små. Priset för fastbränslegrödor som salix,rörflen och hampa ligger kvar på ungefär samma nivå. Höstraps odlad med reducerad jordbearbetning är den lönsammaste grödan på de två högre skördenivåerna.

  På de lägre skördenivåerna stärks energigrödornas och trädans konkurrenskraft mot spannmålsgrödorna.

  – Vid låg till mellanhög skördenivå är salix ett lönsammare alternativ än både träda spannmålsväxtföljd, trots att salix visar ett relativt svagt resultat, säger Håkan Rosenqvist.

  Avsättning en utmaning

  Spannmålsodlingen har mycket svag lönsamhet vid låg skördenivå, här är många energigrödor ett bättre alternativ.

  Avsättningen är utmaningen när det gäller energigrödorna. Den kräver lite extra arbete av odlaren både när det gäller biogasgrödor och fastbränslegrödor.

  Kalkyler till hjälp

  Håkan Rosenqvist vill att lantbrukarna ska använda kalkylerna som beslutsunderlag i sin planering:

  – Gå in och justera värdena efter dina egna skördenivåer och resultat och se vad ett förändrat grödval skulle betyda för dig.

  PREMIUM Så maxar du vinsten i tuffa tiderLÄS OCKSÅ Skörd i våtmark kan ge dubbel nyttaDEBATT Bonden kan bli den nya tidens oljeshejk

  Kalkyler för odling av energigrödor

  Håkan Rosenqvist har på uppdrag av Jordbruksverket följt lönsamhetsutvecklingen på energigrödor sedan 2012.

  Lönsamheten mellan energigrödorna och de vanligaste avsalugrödorna har jämförts på fyra skördenivåer: hög, mellanhög till hög, låg till mellanhög samt låg skörd.

  Kalkylerna är gjorda som totalstegskalkyler där alla kostnader utom markkostnader har beaktats. Inte heller gårdsstödet, som påverkar alla grödor lika, finns med i kalkylen.

  Kalkylerna kan beställas eller laddas ner från Jordbruksverkets hemsida.

  Relaterade artiklar

  Till toppen