Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 9 augusti 2019

  Skrämselpropaganda från kristdemokraterna - vi agerar efter politikernas beslut

  Skrämselpropaganda eller bara okunskap? Debattinlägget från kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson innehåller flera felaktigheter om nyckelbiotopsinventeringen, menar Fredrick Lundqvist på Skogsstyrelsen.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   ”Den utökade landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen avbröts vid årsskiftet efter politiska beslut att dra in finansieringen. Beslut som ert parti varit med och fattat.” Minns du det, Kjell-Arne Ottosson? undrar debattören.
  ”Den utökade landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen avbröts vid årsskiftet efter politiska beslut att dra in finansieringen. Beslut som ert parti varit med och fattat.” Minns du det, Kjell-Arne Ottosson? undrar debattören. FOTO: Shutterstock/TT

  Det är svårt att avgöra om det är medveten skrämselpropaganda eller bara okunskap när den kristdemokratiska riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson i en debattartikel i ATL den 2 augusti anklagar Skogsstyrelsen för att inte följa demokratiskt fattade beslut. Detta i samband med att vi registrerar skogar med mycket stor betydelse för växter och djur, så kallade nyckelbiotoper.

  Debattinlägget innehåller en rad direkt felaktiga påståenden och snedvridningar. Här bemöter vi de värsta.

  Påstående: Det är Skogsstyrelsen som avgör att nyckelbiotoper inte får avverkas.

  Fel. Detta är ett väldigt utbrett missförstånd, underblåst av många debattörer. När vi registrerar en nyckelbiotop så innebär det att skogsägaren får ett kunskapsunderlag om sin skog av oss. En viktig information om svenska skogar både för markägaren och beslutsfattare om vilka värdefulla naturvärden som finns. Att veta om det finns naturvärden på fastigheten är ett bra utgångsläge för långsiktigt och ansvarsfullt brukande av skogen.

  Men, informationen vi ger är inte ett beslut. Varken om att få avverka eller inte. Däremot har marknadens aktörer genom certifieringen förbundit sig att inte hantera virke från en nyckelbiotop. Men det är certifieringens beslut, det styr inte vi över. Har ni synpunkter på detta system, vänd er dit.

  Påstående: Nyckelbiotopsinventeringen måste avbrytas.

  Den utökade landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen avbröts vid årsskiftet efter politiska beslut att dra in finansieringen. Beslut som ert parti varit med och fattat. Minns ni KD+M-budgeten kanske?

  Påstående: Nyckelbiotopsinventeringen måste bli rättssäker.

  Just därför utvecklade vi metoden med bland annat rättssäkerheten som mål under inventeringen förra året. Bland annat har metoden gjorts mer transparent. Uppdrag slutfört.

  Påstående: Med regeringens tysta medgivande och i strid med riksdagens tillkännagivande har Skogsstyrelsen nu tagit fram en ny metod att inventera nyckelbiotoper.

  När vi fick ett uppdrag av den tidigare regeringen att göra en landsomfattande nyckelbiotopsinventering, så satte vi naturligtvis i gång med det. Bland annat för att göra metoden mer rättssäker, precis som ni efterlyser, utvecklade vi en metod som var mer transparent. När pengarna drogs in i budgeten för 2019, upphörde vi. Vårt agerande är därmed helt i linje med de beslut riksdagen har fattat.

  Att var fjärde avverkning skulle stoppas på grund av nyckelbiotoper framöver är helt taget ur luften. 2 procent av svensk skog är i dag klassad som nyckelbiotop. En (1) procent av skogsägarna har en nyckelbiotop på sin mark som är större än de 5 procent som man förutsätts avsätta frivilligt.

  Demokrati är värd att försvara. Skogsstyrelsen genomför och agerar utifrån demokratiskt fattade beslut. Beslut som tas av vår riksdag där Kristdemokraterna och Kjell-Arne Ottosson verkar.

  Fredrick Lundqvist, Distriktschef Västernorrland, Skogsstyrelsen

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen