Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 januari 2019

  ”Bryt byråkratiseringen av skogsbruket”

  Staten har visat sig vara oduglig när det gäller att skapa förutsättningar för ett varierat skogsbruk, skriver Sverker Liden i en replik på Leif Östers debattartikel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Arkivbild.
  Arkivbild. FOTO: David Larsson

  Leif Öster anser i ATL den 8 januari att besparingarna i statsbudgeten drabbar skogsbruket. Jag menar att det finns ett annat perspektiv.

  Staten har många viktiga uppgifter i ett välfärdssamhälle. Hur omfattande ska statens ansvar och engagemang vara och vilka politiska konflikter är värda att ta för att bibehålla medborgarnas stöd för skatter och avgifter? Hur långt kan politikerna och statsförvaltningen gå innan man får en opposition mot staten som också ifrågasätter statens uppgifter inom det vi uppfattar som kärnområden – vård, skola, omsorg, polis, försvar med mera.

  Nu har vi kommit till ett läge där det offentliga detaljreglerar hur många älgar det ska finnas och vem som ska skjuta dem men säljer ut eller lägger ned sjukhus och vårdcentraler. Myndigheterna vill detaljstyra skogsbruket men sköter inte styrningen och kvalitetsgranskningen av skolan.

  Riksdagen måste koncentrera statens verksamhet till kärnverksamheten. Skog och jakt är privat verksamhet som kan skötas utan statlig inblandning. Dessutom har den tidigare myndighetsstyrningen orsakat många av de problem som myndigheterna nu hävdar måste lösas med ännu mer byråkrati.

  Jag menar att den statliga styrningen av skogsvården eliminerade mångfalden i skogen. Älgförvaltningen har hindrat skogsägarna från att förbättra den. Staten har visat sig vara oduglig när det gäller att skapa förutsättningar för ett varierat skogsbruk.

  Den nya budgeten tycker jag är ett bra första steg att bryta den nya byråkratiseringen av skogsbruket som drivs av lobbyister och byråkrater som vill ha nya födkrokar samtidigt som staten saknar resurser inom vård, skola och omsorg.

  Sett ur ett medborgarperspektiv är det mycket viktigare att våra skattemedel och offentligt anställda tjänstemän sätts i arbete inom de kärnområden där staten inte lever upp till medborgarnas krav än att de sitter och grubblar på hur många älgar som ska skjutas och vem som ska göra det.

  Sanera i kravlistan på skogsägarna. Vi kan inte ha privata och statliga system staplade på varandra. Utred EU:s artskyddsbestämmelser och begränsa verksamheten till väsentligheter, resten kan läggas ned.

  Våra skattemedel ska användas till statens kärnverksamhet inte till ansvarsfria byråkraters och lobbyisters konstruerade behov och hobbyverksamhet. Naturvårdsbyråkraterna kan ges arbete inom sjuk- och äldrevården.

  Inför tjänstemannaansvar och riksdagskontroll av myndigheterna, inför allmän älgjakt, lägg ner nyckelbiotopsinventeringen och bryt utvecklingen mot en ny skogsbyråkrati. Slå vakt om det fria skogsbruket så kan vi avstå från miljarderna till skogsbyråkratin och i stället få angelägen samhällsservice på landsbygden för pengarna.

  Sverker Liden, jägmästare och skogsägare

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen