Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Teknik 21 oktober 2016

  Volvo BM är (nästan) tillbaka

  Här är visionen om hur en svensk lantbrukstraktor skulle se ut idag.

  2016 blev året då Volvo BM återuppstod som traktormärke. I alla fall som fantasieggande hemmabygge. Och vem är bättre lämpad att bygga en Volvo BM än den som ansvarar för reservdelarna.

  Till toppen