Annons

Dieselskatten en orättvis börda för landsbygden

Ledare

I höstens budget kommer skatten på bensin och diesel att höjas. Det är ett hårt slag mot landsbygden och jordbruksföretagen som regeringen nu väljer att genomföra. 

Annons

En bra medicin för svenska bönder: Vila

Ledare

Villkorad läkemedelsanvändning, Vila, inom mjölkproduktionen, skulle underlätta för mjölkbonden att själv inleda behandling av sjuka kor efter veterinärs instruktioner. Målet är att införa Vila 2016 men under tiden går ryktet om bönder som pressas att överträda lagar, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Våga ta tag i gårdsförsäljningen av vin

Ledare

De småskaliga dryckesproducenterna har en ny metod för att komma runt vårt strikta förbud mot gårdsförsäljning. Det borde vara helt onödigt.

Lämna små vattenkraftverk i fred

Ledare

LRF försöker just nu driva opinion mot det nya förslaget om kontroller av småskaliga vattenkraftverk. De borde lyckas med tanke på hur dåligt förslaget är.

Statens strul stoppar vapenlicenserna

Ledare

De långa handläggningstiderna för licensansökningar av vapen ställer till med stora problem för både jägare, sportskyttar och vapenaffärer.

Svensk mjölk för dyr att producera

Ledare

Mjölkkrisen har rasat vidare under sommaren, på lång sikt måste svensk produktion få lägre kostnader, eller krympa avsevärt, för att kunna finnas kvar.

Köttmotståndare utnyttjar viralt lejon

Ledare

Efter en tjuvjakthistoria som upprört många i sommar kommer jämförelser med lantbruk och djuruppfödning. Det är en löjlig parallell.

Det blev onödigt svårt i år

Ledare

Årets ansökningsprocess för jordbruksstöden har varit särskilt rörig. Det finns många anledningar att vara kritisk till den svällande byråkratin.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Strategi på papper löser inte knuten

Ledare

Det blir allt färre yngre lantbrukare i Sverige, oroliga för tillväxten hänvisar regeringen till den kommande livsmedelsstrategin, men den kan inte förväntas lösa alla problem.

Vi måste diskutera TTIP

Ledare

Förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP går vidare. Det är i grunden positivt även om vi måste erkänna att det finns diskussioner att ta.