Annons

Trist med glesare nät av återförsäljare

Ledare

Traktor- och maskinhandeln i Sverige står inför en större förändring eftersom tillverkaren CNH plötsligt sagt upp Söderberg & Haak i Staffanstorp som importör.

Annons

Ekobonden måste ha betalt för risken

Ledare

Hur ska det gå för den ekologiska produktionen? Utmärkt, är det enkla svaret, i fjol ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 38 procent (till 5,6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen), och i år väntas den öka med 20 procent.

En bra medicin för svenska bönder: Vila

Ledare

Villkorad läkemedelsanvändning, Vila, inom mjölkproduktionen, skulle underlätta för mjölkbonden att själv inleda behandling av sjuka kor efter veterinärs instruktioner. Målet är att införa Vila 2016 men under tiden går ryktet om bönder som pressas att överträda lagar, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Fler stresstester väntar Kalmarandan

Ledare

Förra året blev ett förlustår för Kalmar Lantmän och 2015 kommer också att bli ett tufft år. Kalmarandan var stark nog att fälla fusionsförslaget och förhoppningsvis räcker styrkan lång tid framöver, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Stöd till lanthandlare bra men inte nog

Ledare

Försvinner all service från glesbygden är det inte attraktivt att bo där. I en utredning nämns att för företagare är det viktigt att finns tillgång till bredband, fungerande telefoni, sjukvård och skola med mera, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Mjölkproduktionens framtid ser mörk ut

Ledare

När mjölkkvoterna försvinner är det fritt fram för bönderna i Europa att producera hur mycket mjölk de vill. Men några politiska åtgärder som underlättar för den svenske bonden är inte aktuella, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Krångla inte till ekoproduktionen

Ledare

Europas ekoproducenter går i väntans tider. Nya regler för hur ekologisk produktion ska gå till är på väg. Eller inte, för problemen med att ena alla EU:s medlemsländer i frågan är så stora att alltsammans kan haverera.

LRF får stark kritik på många fronter

Ledare

Under mina 29 år på ATL har jag aldrig upplevt en så stark kritik mot LRF som nu.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Bara fossila bränslen gynnas

Ledare

Stora förhoppningar knyts till förnybara drivmedel och många glada tillrop hörs. Men i praktiken händer inte så mycket.

Mycket att diskutera kring jordförvärv

Ledare

Varför skuldsätter sig enskilda så enormt när mjölkföretaget bara har en enda kund och inte kan sätta sitt pris på varan själv? Någon måste rannsaka sig själv, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.