Annons

Teknisk utveckling ödesfråga för skogen

Ledare

Teknikutvecklingen har lett till ökad produktivitet inom skogsbruket. Men utveckling kostar och offentliga pengar behöver nu skjutas till, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Annons

Viktigt att fortsätta kämpa mot krånglet

Ledare

Svenska jordbrukare är hårt belastade av krångliga regler. Det behövs mindre av den varan för att vårt lantbruk ska växa och utvecklas, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Ett stämmobeslut i otakt med tiden?

Ledare

Konkurrenskraften spelade glädjande nog en huvudroll vid årets LRF-stämma, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

En strategi innebär inte en revolution

Ledare

Många har efterfrågat en nationell livsmedelsstrategi. Men vad kan den leda till realistiskt och praktiskt? skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Utan mat blir det inte mycket till försvar

Ledare

Sverige har en självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel på runt 50 procent. En avspärrning skulle medföra allvarliga konsekvenser, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Nu styrs ännu mer från Stockholm

Ledare

Vad vill stora organisationer? Bli större, dummer! Som termitbon, korallrev, Djingis Khan… Så skrev den förträffliga tecknarduon Berglins i en teckning i Svenska Dagbladet i söndags.

Krisen knäcker mjölkbonden

Ledare

Det krävs mycket av mjölkbönderna i dessa dagar. De är dessutom särskilt utsatta för faktorer som de har svårt att påverka, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Svårt att bedöma nya politiska läget

Ledare

Den politiska röran består även när det blivit nytt år. Det är något fundamentalt fel när ett parti inte kan rösta på och stå för det som partiet presenterat som sitt bästa förslag, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Löftesrikt år slutade i moll

Ledare

Året började bra, men det blev till slut på många sätt ett eländigt år för de gröna näringarna.

Glädjande för det svenska grisköttet

Ledare

De hårt prövade grisproducenterna går det just nu hyggligt för. Men många är de producenter som har dukat under på grund av handelns vurm för lågpris på importkött, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.