Annons

Krångla inte till ekoproduktionen

Ledare

Europas ekoproducenter går i väntans tider. Nya regler för hur ekologisk produktion ska gå till är på väg. Eller inte, för problemen med att ena alla EU:s medlemsländer i frågan är så stora att alltsammans kan haverera.

Annons

LRF får stark kritik på många fronter

Ledare

Under mina 29 år på ATL har jag aldrig upplevt en så stark kritik mot LRF som nu.

Bara fossila bränslen gynnas

Ledare

Stora förhoppningar knyts till förnybara drivmedel och många glada tillrop hörs. Men i praktiken händer inte så mycket.

Mycket att diskutera kring jordförvärv

Ledare

Varför skuldsätter sig enskilda så enormt när mjölkföretaget bara har en enda kund och inte kan sätta sitt pris på varan själv? Någon måste rannsaka sig själv, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Attityderna behöver bli mer positiva

Ledare

Attityder till jordbruket såväl inom näringen som i samhället har betydelse för utvecklingen. Negativa attityder har bromsat jordbruket menar utredaren Rolf Annerberg. ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson håller med.

Bråttom att beta av förslagen

Ledare

Det är en gedigen konkurrenskraftsutredning som Rolf Annerberg presenterat även om det mesta inte är några nyheter. Men nu är det bråttom att beta av förslagen, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Tio år i den svenska åkermarkens tjänst

Ledare

År 2050 är vi omkring nio miljarder människor på jorden. För att klara matproduktionen måste den öka med 70 procent. Det är därför viktigt att åkermarken inte bebyggs utan används för odling, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Inkomststatistiken måste får spridning

Ledare

I tisdagens ATL finns ett debattinlägg skrivet av chefen för Jordbruksverkets statistikenhet Ann-Marie Karlsson. Det handlar om jordbrukarhushållens inkomster och bör läsas noggrant.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Riskerna för stora med ekoodling

Ledare

Efter långvarig stadig ökning minskade den ekologiska arealen med fem procent i fjol. Några skäl kan vara politisk osäkerhet och pressade priser, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Bönderna får betala när stan renoveras

Ledare

Många lantbrukare runt Mälaren kan få problem när Slussen byggts om och ombyggnaden har överklagats. Jordbruksintresset måste väga tyngre i Slussenfrågan, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.