Annons

Tio år i den svenska åkermarkens tjänst

Ledare

År 2050 är vi omkring nio miljarder människor på jorden. För att klara matproduktionen måste den öka med 70 procent. Det är därför viktigt att åkermarken inte bebyggs utan används för odling, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Annons

Inkomststatistiken måste får spridning

Ledare

I tisdagens ATL finns ett debattinlägg skrivet av chefen för Jordbruksverkets statistikenhet Ann-Marie Karlsson. Det handlar om jordbrukarhushållens inkomster och bör läsas noggrant.

Riskerna för stora med ekoodling

Ledare

Efter långvarig stadig ökning minskade den ekologiska arealen med fem procent i fjol. Några skäl kan vara politisk osäkerhet och pressade priser, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Bönderna får betala när stan renoveras

Ledare

Många lantbrukare runt Mälaren kan få problem när Slussen byggts om och ombyggnaden har överklagats. Jordbruksintresset måste väga tyngre i Slussenfrågan, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Så typiskt svenskt av landsbygdsministern

Ledare

Resultatet av Sven-Erik Buchts mjölkmöte blev tre arbetsgrupper. Ett vanligt sätt att lösa problem, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Ett litet steg med stort symbolvärde

Ledare

Riksbanken sänkte styrräntan, reporäntan, till minus 0,1 procent. Men Riksbankens beslut måste åtföljas av politiska åtgärder, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Politikerna måste bestämma färdväg

Ledare

Vilket lantbruk ska försvaras? Frågan kan tyckas obskyr, men handlar om själva kärnan i svensk jordbrukspolitik.

Rensa upp bland alla handelshinder

Ledare

Frihandel gynnar den ekonomiska utvecklingen. Det är bara att titta på vad en stängd gräns mot Ryssland innebär, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Visst är tröskan en speciell maskin

Ledare

Tröskorna har blivit all större med fördubblad motoreffekt och skärbord som är över tio meter. Men ännu utnyttjas inte hela tröskans kapacitet och där spelar tröskföraren en viktig roll, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

En ständig kamp för självklarheter

Ledare

Svenska bönder har ständigt tvingats att föra en kamp med de politiska beslut som fattats. Det har varit en kamp emot importkött, dieselskatt och alla möjliga särregler, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.