Annons

Onda tider stärker landsbygdens roll

Ledare

Sverige och Europa befinner sig i ett mer utsatt läge än på flera decennier.

Annons

Onda tider stärker landsbygdens roll

Ledare

Fodermarknadens mångfald tillfälligt räddad

Ledare

Tre gånger (minst) har Kalmar Lantmän stått på och sig och sagt nej till förslag om uppköp eller fusion. Man följde inte med in i det som blev det riksomfattande Lantmännen, och man avböjde fusionsförslaget från Lantmännen i våras.

Nätbolagen höjer avgifterna men missar underhållet

Ledare

Räkna med dyrare elnätskostnader framöver. Förra månaden beslutade Energimarknadsinspektionen, EI, intäktsramarna för landets cirka 170 elnätsföretag.

Håll huvudet högt i klimatdebatten

Ledare

Klimatdebatten varvar upp inför det stora mötet i Paris om några veckor. Naturligtvis hamnar jordbruket i skottgluggen eftersom det är en av de stora klimatpåverkande verksamheterna både globalt och även i Sverige.

Flyktingkrisen kräver stora reformer

Ledare

Vi står mitt i en flyktingkris, och på sikt en integrationsutmaning. Regeringen vill använda de gröna näringarna för fler jobb, men Löfven kan inte räkna med enkla lösningar.

Lita inte på nyckfulla EU-stöd

Ledare

Återigen har vi fått en uppvisning i hur verkligheten kan skilja sig från kartan, och då är det kartan som gäller. Denna gång handlar det om indelning av landet i stödområden.

Livsmedelsbranschen tar inte vara på matintresset

Ledare

Svenskarna lägger en allt mindre andel av sina inkomster på att köpa livsmedel. För det senaste året som vi har statistik, 2012, var andelen nere i tolv procent. Som jämförelse lägger en genomsnittlig svensk 30 procent av sina pengar på bostäder.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Fel tid för köttskatt

Ledare

Djuruppfödning är alltid satt under granskning på olika sätt. Det kan handla om kritik mot att hålla djur över huvud taget, om klimatpåverkan eller hur hälsosamt kött är som livsmedel.

Varning för ökad skogsbyråkrati

Ledare

Skogsstyrelsens förslag till förändringar av skogsvårdslagstiftningen är oroande. Vissa delar är dock bra, så som att göra det tydligt vem, skogsägaren eller virkesköparen, som har ansvaret för att en avverkningsanmälan görs.

Annons

Tyck till

Det råder stort intresse för solel. Är du på gång att investera i solceller?

kommentera

ATL Play