Annons

Angelägen forskning med dubbla syften

Ledare

Mer pengar behövs till forskningen om perenna jordbruksgrödor, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Annons

Inte bara positivt med friare EU-regler

Ledare

Vid senaste ministerrådsmötet lade Phil Hogan fram ett antal punkter inom vilka medlemsländerna får större frihet att bestämma över de ekologiska fokusarealerna, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Eldsjälar ansvarar för statens bredbandsmål

Ledare

Staten måste ta ett större ansvar så att alla verkligen inkluderas i bredbandsmålen, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Havsdjupens fosfor skonar åkermarken

Ledare

Från Östersjön tas bottensediment upp för utvinning av fosfor. Det här kan bli en ny typ av konstgödsel utan tungmetaller, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Politiker, träd fram och ta ert ansvar

Ledare

Vattendirektivet går igen. Det lever i sexårscykler och nu har det gått sex år sedan landet första gången underkastades samrådsperiod, åtgärdsplaner och remissrunda.

Parlamentsvalet blir en stökig affär

Ledare

Parlamentsvalet i Storbritannien blir en stökig affär och väljarna lär inte skona regeringspartierna, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

På väg mot en ny sorts medlemskap

Ledare

Få har fått del i den tillväxt som skett när föreningarna fusionerat och utvecklat varumärken, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Ta strid för den förnybara energin

Ledare

När skatten ska säkras läggs alla andra överväganden åt sidan, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Flera fördelar med intensivodling

Ledare

Fördelarna med intensivodling är mer virke, mer bioenergi och mer kolinlagring, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Trist med glesare nät av återförsäljare

Ledare

Traktor- och maskinhandeln i Sverige står inför en större förändring eftersom tillverkaren CNH plötsligt sagt upp Söderberg & Haak i Staffanstorp som importör.