Annons

Ge oss långsiktiga regler för biobränsle

Ledare

Sverige har lyckats bra med att fasa ut fossil energi. Till exempel har villaoljan nästan försvunnit. Vi förbrukar långt mindre olja i dag än för 40 år. Biobränslen, till stor del inhemskt producerade, tar över mer och mer.

Annons

Lättnader i offentlig upphandling glädjer

Ledare

Den 1 juli trädde en regeländring i kraft som underlättar för den som vill sälja varor och tjänster till det offentliga Sverige: beloppsgränsen för så kallade direktupphandlingar höjdes från drygt 271 000 kronor till drygt 505 000 kronor.

EU-kommissionens luftiga "garantier"

Ledare

I veckan återupptogs förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, förkortat TTIP. Beroende på utfall kan det kommande avtalet beskrivas som en lika stor förändring för svenska bönder som EU-medlemskapet 1995.

Ekoodling inte Östersjöns räddare

Ledare

Miljöpartiet har gjort eko till religion. Det är farligt. Alla religioners färdigförpackade, marknadsförda helhetslösningar visar förr eller senare upp sina sprickor och anhängarna kan lätt fås att börja tvivla också på grundbudskapet.

Kilometerskatten räddar inte miljön

Ledare

Almedalsveckan anses vara världens största politiska mötesplats. De politiska partierna gör sina utspel, näringslivet och lobbyorganisationerna gör vad de kan för att lyfta fram sina frågor.

Totala skattetrycket avgörande för bonden

Ledare

När de tar ett beslut ska de veta vad som blir följden av det på gårdsnivå.

Modern växtförädling helt utan insyn

Ledare

Är det rimligt att ett bolag kontrollerar hela världens utsädesmarknad, frågar sig ATL:s chefredaktör Dan Birgerson.

Fossiloberoende är politikernas ansvar

Ledare

Frågan gäller hur vi ska kunna ersätta fossilbränsle med billiga och effektiva biodrivmedel, oavsett råvarans ursprung. En fossiloberoende fordonsflotta är politikernas ansvar, skriver ATL:s chefredaktör Dan Birgerson.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Anonyma livsmedel förlust för bonden

Ledare

När avståndet mellan bonden och förädlingsföretagen ökar blir primärproducenten bara en leverantör vilken som helst, skriver ATL:s chefredaktör Dan Birgerson.

Gmo-grödor kan förbjudas nationellt

Ledare

Möjligen håller EU:s allmänt kritiska gmo-inställning nu på att luckras upp genom det förslag till ny linje som EU:s miljöministrar enades om i förra veckan, skriver ATL:s chefredaktör Dan Birgerson.

Senaste nytt

Annons

Tyck till

Har du eller ditt företag någon gång drabbats av blixtnedslag?

kommentera

ATL Play

See video

Sommartorkan sänker skördarna