Annons

Strategi på papper löser inte knuten

Ledare

Det blir allt färre yngre lantbrukare i Sverige, oroliga för tillväxten hänvisar regeringen till den kommande livsmedelsstrategin, men den kan inte förväntas lösa alla problem.

Annons

Vi måste diskutera TTIP

Ledare

Förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP går vidare. Det är i grunden positivt även om vi måste erkänna att det finns diskussioner att ta.

Orättvist klagande på säsongsarbeten

Ledare

Sommar betyder säsongsjobb inom de gröna näringarna. Det är arbeten som för många innebär ett viktigt första jobb, men som även är under attack för påstått dåliga villkor.

Glöm inte bort landsbygden

Ledare

Centerpartiet inledde årets Almedalsvecka men jordbruksfrågorna var inte särskilt närvarande i Annie Lööfs tal. Det är nu när ny lagstiftning ska på plats som man borde engagera sig.

Pinsam reträtt för regeringen i myggfrågan

Ledare

Det blev en pinsam reträtt för regeringen i myggfrågan, efter att först försökt minska anslagen fick man lov att böja sig för kritiken.

Människa och natur kan inte skiljas åt

Ledare

Många som säger sig jobba för naturens bästa saknar i grunden förståelse för människans roll som brukare och hur samspel kan göra mer nytta än att ignorera.

Ny upphandlingslag riskerar bli tandlös

Ledare

Offentlig upphandling som medel för att styra konsumtion är nästa fokus för regeringen, tyvärr ser det inte ut att ske några radikala förbättringar från dagens oklara läge gällande djurskydd som kravställning.

Egna initiativ bättre för att rädda miljön

Ledare

Det lönar sig att rädda miljön, många företag förbättrar därför sin verksamhet långt effektivare än statliga förbud. Det är skogsindustrins senaste prestation ett bra exempel på.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Skatt på förnybar el smygs in ändå

Ledare

För de som gläds över att regeringen drar tillbaka sin proposition om höjd skatt på förnybar blir glädjen kortvarig då den istället kommer smygas in i budgeten.

Rätten att äga en principfråga

Ledare

Diskussionerna på LRF:s stämma bekräftade att betydelsen av äganderätten är något man kommer få fortsätta kämpa för i opinionen framöver.