Annons

Ta makten över jakten

Ledare
Annons

Skogsägarna måste ta makten över jakten

Ledare

Älgjakten har pågått ett tag i norr och nästa vecka börjar den i övriga landet. För många är det en av årets höjdpunkter, och för andra är det mer av ett nödvändigt frysande för att rädda tallungskogen. Oavsett om man är jägare eller markägare så väcker älgen starka känslor.

Underlätta kontroll och försäljning av vildsvin

Ledare

Det finns rapporter om att avskjutningen av vildsvin har ökat och att stammen minskar. Jägarna lär sig mer och mer om hur jakten ska gå till. Lantbrukets problem med de vilda grisarna borde alltså bli mindre.

Risk för en fortsatt ängslig landsbygdspolitik

Ledare

Det politiska året har inletts på allvar med riksdagens öppnade efter sommaruppehållet och presentationen av höstbudgeten, ett av de viktigaste styrdokumenten för en regering. Därmed kan man börja fundera kring vad som väntar landsbygden, jordbruket och de gröna näringarna den närmaste tiden.

Släpp inte taget om fibersatsningen

Ledare

Rörigt, förvirrat och ovisst, så kan situationen för bredbandsintresserade på landsbygden beskrivas. I viss mån klarnar det nu.

Missriktade miljöskatter bromsar biobränslen

Ledare

I finansdepartementets promemoria ”Skattehöjningar på vissa drivmedel” från augusti i år förklarar regeringen att skatten på bensin och diesel måste öka för att få in medel till så kallade ”angelägna reformer”.

Präst och Herrgård har slumrat länge nog

Ledare

Det pratas mycket om mjölk och att gynna mjölkkonsumtionen. Men det har gått lång tid sedan mjölkpropagandan var som starkast i början 1900-talet, och det är länge sedan de sista mjölkbarerna blev till videobutiker.

Dags att se över Arlas prismodell

Ledare

Arla hade en gång en frispråkig vd som gärna pratade med lantbrukstidningarna. När jag och en kollega gjorde en intervju om ett nytt betalningssystem sa han opåtalat: ”Vet ni varför ett privat mejeri aldrig kan konkurrera ut ett kooperativt?” Kollegan och jag såg säkert mest frågande ut så han svarade själv. ”Jo, för att ett kooperativt mejeri alltid kan sänka priset till mjölkleverantörerna mer.”

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Liten justering av dieselskatten är inte nog

Ledare

Den av regeringen föreslagna sänkningen av dieselskatten till jord- och skogsbruket är ett välkommet besked, och tyder eventuellt på att insikten om det svenska jordbrukets utsatta läge har sjunkit in även hos de styrande.

Klen mångfald i skogen

Ledare

Det händer mycket positivt i skogsnäringen just nu. Men den har, liksom många andra gröna branscher, en del kvar att jobba med vad gäller mångfalden, i betydelsen arbetsplats för både män och kvinnor.