Annons

Tuffare för bonden vid regeringsskifte

Ledare

Vid ett regeringsskifte är djurskyddet ett område som kommer i hetluften. Alla de rödgröna partierna, inklusive Feministiskt initiativ, är intresserade av förändringar, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Annons

Utan frivilliga hade det aldrig gått

Ledare

Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm berättade om bekämpningen av den stora skogsbranden vid mässan Mellanskogselmia i Sala. Han slog fast att utan frivilliggrupperna hade det aldrig gått att få kontroll på elden.

Svenska jordbrukets välgörare - och hot

Ledare

Jorden och skogen sitter på lösningen till klimatfrågan och våra redan gröna svenska bönder och skogsägare måste få rättmätigt betalt för de tjänster de utför, skriver Marit Paulsen. Men Marit Paulsens klokskap får ställas mot hennes partis syn på jord- och skogsbruk, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Vi behöver knappast fler kronhjortar

Ledare

Tre forskare vill aktivt sätta ut kronhjort i vargområden. Viltstammarna växer kraftigt som det är, och kronhjort är inget undantag, anser ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Det är inte över bara för att elden släcks

Ledare

Viktigast är att det offentliga Sverige tar ansvar för eftersläckningsarbetet, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Lönsamhetspressen ökar risken i skogen

Ledare

En polisutredning pågår om vem som har ansvaret för skogsbranden. Maskinföraren, skogsentreprenörsfirman eller uppdragsgivaren skogsbolaget? Det är ingen lätt uppgift att reda ut, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Brister i beredskapen

Ledare

Rapporterna från skogsbranden i Västmanland är förfärliga. Den relativa frånvaron av katastrofer av den här omfattningen får inte göra att vi avlövar organisationer som skulle kunna sättas in, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Ge oss långsiktiga regler för biobränsle

Ledare

Sverige har lyckats bra med att fasa ut fossil energi. Till exempel har villaoljan nästan försvunnit. Vi förbrukar långt mindre olja i dag än för 40 år. Biobränslen, till stor del inhemskt producerade, tar över mer och mer.

Annons
Företagsguiden - se alla annonser här

Lättnader i offentlig upphandling glädjer

Ledare

Den 1 juli trädde en regeländring i kraft som underlättar för den som vill sälja varor och tjänster till det offentliga Sverige: beloppsgränsen för så kallade direktupphandlingar höjdes från drygt 271 000 kronor till drygt 505 000 kronor.

EU-kommissionens luftiga "garantier"

Ledare

I veckan återupptogs förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, förkortat TTIP. Beroende på utfall kan det kommande avtalet beskrivas som en lika stor förändring för svenska bönder som EU-medlemskapet 1995.