Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Teknik 16 september 2016

    Tröskverk för humle ovanlig syn

    På skånska Korngården tronar numera ett trösk- och sorteringsverk - förmodligen den enda i sitt slag i hela Skandinavien.

    Till toppen