Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f
❯ Teknik 16 september 2016

Tröskverk för humle ovanlig syn

På skånska Korngården tronar numera ett trösk- och sorteringsverk - förmodligen den enda i sitt slag i hela Skandinavien.

Till toppen