Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Synpunkten 28 oktober 2016

  Tillåt kameraövervakning av maskiner i skogen

  Stölder från skogsmaskiner kostar skogsägare och entreprenörer miljonbelopp och stora besvär. Att tillåta kameraövervakning av maskinen vore ett enkelt sätt att minska stöldrisken, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Riksdagsledamot och Jord- och skogspolitisk talesperson Kristdemokraterna

  Under föregående och innevarande år har flera lokaltidningar rapporterat om ökande problem med dieselstölder på olika håll i landet. Det är bönder, skogsägare och ägare till entreprenadmaskiner som fått sina fordon och i vissa fall farmartankar länsade på drivmedel. Även utrustning, maskindelar och ibland hela maskiner stjäls.

  Som näringsidkare i landsbygden är det ofta långt till närmaste polis. Även om ägaren skulle lyckas ta en brottsling på bar gärning vore det förenat med fara att ingripa. Som brottsling är risken för att åka fast mycket liten om man ger sig på att stjäla från areella näringsidkare såsom skogsbrukare, jordbrukare eller entreprenörer.

  Av naturliga skäl är det svårt att vakta en skogsmaskin när den står ute i skogen över natten. Men stölder förekommer också vid bebyggelse, exempelvis har Jällagymnasiet utanför Uppsala återkommande problem med stölder ur skogsmaskinerna. När de inte används i undervisningen står maskinerna normalt på en grusplan omgiven av skog.

  Ett annat exempel är en stöld utanför Ödeshög i Östergötland, där brottslingarna lyckats få med sig flera maskindelar, bland annat virkesklon och risklon, trots att skogsmaskinen var gömd i skogen. Det handlar om miljonbelopp som stjäls årligen runtom i landet.  Ett sätt att komma åt denna brottslighet är att tillåta övervakningskameror runt skogsmaskinerna. Dagens lagstiftning tillåter inte uppsättande av övervakningskameror i skogen. Därför behövs en översyn av lagstiftningen.

  En invändning skulle kunna vara att den personliga integriteten kan inskränkas. Att värna personlig integritet är förvisso en viktig fråga. Att människor i stadsmiljö, där man en stor del av dygnet befinner sig i övervakade miljöer, känner skepsis inför ökat antal övervakningskameror kan man därför ha förståelse för.

  På landsbygden kommer dock kameraövervakningen aldrig bli lika intensiv som i städerna. Den mänskliga övervakningen är mindre på landet än i staden, varför behovet av att öka den mänskliga närvaron med kameror egentligen är större så att landsbygdens invånare ska kunna ha motsvarande rätt till trygghet. Principerna för att sätta upp övervakningskameror i skogen och på landet bör därför vara mer tillåtande.

  En övervakningskamera som övervakar de närmaste metrarna runt maskinen innebär därför inget hot mot integriteten. Jag menar att ingen utomstående har något ärende vid någon annans skogsmaskin. Det är viktigt att vi får stopp på stölderna.

  I en motion till riksdagen har jag därför föreslagit att det blir möjligt att, utan onödig byråkrati, kameraövervaka bland annat skogsmaskiner både intill bebyggelse och i skogen.

  Magnus Oscarsson

  Kristdemokraterna

  Till toppen