Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 9 oktober

  Stoppa skogsavverkning över större områden

  Skyddet av skogsmark går för sakta. Det behövs ett helhetsgrepp och vi kräver ett stopp för avverkning i så kallade värdetrakter, skriver Frode Pleym och Lina Burnelius, Greenpeace.

  Bild 1/2
  Bild 2/2 FOTO: Edward Beskow

  Skogsindustrin skapar stora sociala och ekonomiska värden för samhället. Det är viktigt att poängtera detta, för ibland får vi höra ”ni är ju emot allt skogsbruk”. Det är vi inte.

  Men vi vill också att Sverige ska leva upp till FN-konventionen om biologisk mångfald, som kräver skydd av 17 procent naturen. Och vi vill hörsamma forskningen om att 20 procent av det ursprungliga skogslandskapet bör skyddas för att en mångfald av arter ska klara sig.

  Det är inte särskilt mycket. Med ett sådant skydd kan hela 80 procent av skogen brukas. Ändå är det långt kvar innan ens denna balans är uppnådd och med dagens takt skulle det ta 100 år. Men vi har inte hundra år på oss, eftersom skogsindustrin hela tiden expanderar in i nya områden. Åtagandet inom miljömålen att 150 000 hektar ska skyddas till år 2020 är fullständigt otillräckligt. Ytterligare 3,5 miljoner hektar behöver skyddas.

  LÄS OCKSÅ: Kunskap nyckel i klimatomställningen

  Skogsföretag och politiker har ett mantra om att svensk skogsförvaltning är hållbar. Den krassa verkligheten illustreras av Naturvårdsverket som år efter år skriver att förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Det håller inte att dutta lite här och där. Debatten måste börja handla om hur vi når till 20 procents skydd.

  Vi på Greenpeace menar att rapporten ”Landskapsanalys av skogliga värdekärnor i boreal region” som tidigare i år togs fram på uppdrag av Naturvårdsverket då bör spela en central roll. Rapporten identifierar svenska värdetrakter – ”landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden”, större sammanhängande områden som även innehåller en stor andel värdekärnor, alltså områden med stor betydelse för den biologiska mångfalden.

  Greenpeace kräver ett omedelbart stopp – ett moratorium – för avverkning i värdetrakterna så att arbetet med fortsatt inventering och förfining av gränserna för dessa kan äga rum. LÄS OCKSÅ: Markägare lättade efter lavskrikedomen

  Vi på Greenpeace vill se ett långsiktigt hållbart skogsbruk i Sverige, men i dag är den riktiga skogen så fragmenterad att nästan inga intakta skogslandskap finns kvar. Att värdetrakterna även innehåller en stor andel trädodlingar med låg biologisk mångfald är en sorglig konsekvens av det fragmenterade skogslandskap och bristfälliga skydd vi har i dag.

  Detta menar vi måste tas som en varningssignal och som ett skäl till ökad försiktighet. Det bör göras ansatser att försöka återskapa större sammanhängande landskap med hög biologisk mångfald.

  Värdetrakterna är i dag det bästa verktyget vi har för att skapa sådana landskap. Därför manar vi på Greenpeace till ett stopp för avverkningar i värdetrakter.

  Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace

  Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på GreenpeaceLÄS OCKSÅ: “Skjut fler älgar och plantera mer tall” PREMIUM: Nu är massaveden het igenLÄS OCKSÅ: Södra till salu igen

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Till toppen