Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Synpunkten 10 augusti

  Omodern jordförvärvslag hämmar lantbruksföretagen

  Jordförvärvslagstiftningen är en kvarleva från förra seklet och bör moderniseras för att ge svenska bönder möjligheten att utveckla sina företag och vässa sin konkurrenskraft, skriver företrädare för Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF).

  Bild 1/2
  Bild 2/2

  Produktiviteten i svensk jord och skogsbruk halkar efter internationellt och i den statligt producerade konkurrenskraftsutredningen slogs det fast att man bör göra en översyn av jordförvärvslagstiftningen. Samma slutsats görs i den i riksdagen nyligen igenomröstade livsmedelsstrategin.

  Som lagen ser ut i dag är det är det omöjligt för svenska bönder att driva sina gårdar som bolag i sin helhet. Jordförvärvslagstiftningen förbjuder aktiebolag att köpa mark och därmed tvingas bönderna till att äga sin jordbruksmark privat samtidigt som jordbruksverksamheten kan drivas i bolagsform. Förutom att det krävs dubbelarbete med exempelvis bokföring för det även med sig flera andra problem för bonden.

  Ett exempel på detta är att all belåning som görs på marken måste ske privat trots att det är åt företaget som lånen tas. Detta gör att det man själv äger också utsätts för risk. Både hus och hem kan behöva sättas som säkerhet för belåningen avsedd för företaget då marken hör ihop med huset bonden bor i. För andra företagare i samhället skulle detta vara otänkbart.

  En annan aspekt är att generationsskiften på svenska gårdar i dag är komplicerade och innebär att den som vill ta över att lantbruksföretag måste ha stora kapitaltillgångar. Om en gård i stället ägdes via ett aktiebolag skulle generationsväxlingar kunna ske successivt genom ett stegvis övertagande av aktier i gården.  Slutligen måste man konstatera att dagens lantbrukare är mycket annorlunda från dem som fanns då jordförvärvslagstiftningen instiftades. Sveriges bönder har gått ifrån att vara små familjeföretag till att vara moderna företag med flera anställda. Denna utveckling har varit mycket positiv för svensk matproduktion.

  Genom att göra det enklare för svenska lantbrukare att kunna driva sina företag i bolagsform försäkrar vi oss om att regeringens mål om ökad livsmedelsproduktion uppfylls. Det ger även företag på landsbygden möjligheten att verka under lika villkor som övriga företag i näringslivet.

  Olle Johnsson Liberala Ungdomsförbundet Väst

  Marcus Nilsen ordf Liberala Ungdomdsförbundet Väst

  Kommentarer

  Genom att kommentera på ATL.nu så godkänner du våra regler.

  Till toppen