Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f
❯ Synpunkten 7 november 2016

Aktivt brukad skog bäst för biosamhället

Skogen har en mycket viktig roll i framtidens biobaserade samhälle. De kommande förhandlingarna om ett nytt EU-regelverk kräver att svenska intressen samlas kring mål om grön utveckling och tillväxt, skriver företrädare för Centerpartiet.

FOTO: Rolf Segerstedt

Skogens betydelse för den gröna omställningen kan inte underskattas. När oljan fasas ut kommer ersättningen till stor del från våra skogar. Pet-flaskor, mobilskal, medicinska proteser och gröna kemikalier är exempel på att överallt i vårt samhälle kan förädlad skogsråvara ersätta fossilbaserade produkter.

För att inte tala om skogens betydelse för framtidens energisektor. Biodrivmedel kan spela en stor roll i arbetet med att ersätta bensin och diesel. Restprodukter i skogsindustrin kan dessutom användas i bioeldade kraftvärmeverk. Det innebär också stora möjligheter att öka exporten, vilket ger många nya jobb.

Nu i höst inleds diskussioner i EU kring ett antal lagförslag som har stor betydelse för hur en omställning till ett biobaserat samhälle kan ske. För Sverige gäller det att värna ett aktivt, hållbart skogsbruk med ett nationellt självbestämmande. Vi måste också hitta bundsförvanter i andra EU-länder för att tillsammans stå upp för viktiga principer.

Från Centerpartiets sida kommer vi i dessa förhandlingar att driva en rad frågor:· Krångelfritt skogsbruk

Redan nu finns tekniken för att ersätta fossil råvara med biomassa i allt från bränslen till produkter. Det är en utveckling som möjliggjorts av nyföretagande utan att staten i detalj reglerat hur skogen ska brukas eller vad skogens produkter får användas till. Denna väg måste vi fortsätta på.

· Uppmuntra innovation

Innovation i skogssektorn skapar allt ifrån nya bioraffinaderier till ökat byggande av trähus. Från politikens sida måste vi leverera tydliga och långsiktiga spelregler, så att företagen vågar investera i nya tekniker och produkter. Dagens osäkerhet lägger en kall hand över dessa investeringar.

· Värna ägande- och förfoganderätt

Den enskilde markägarens engagemang för sin mark är oerhört viktigt för att få fram mer hållbar biomassa. Detta engagemang måste vi vara rädda om.

Den svenska skogen är en fantastisk resurs som vi på ett hållbart sätt kommer att behöva nyttja mer, inte minst för att skapa ett mer klimatsmart Sverige.

Centerpartiet kommer arbeta hårt för att EU:s nya regelverk möjliggör en fortsatt grön utveckling där jobb, tillväxt, teknik och klimat går hand i hand. Vi uppmanar regeringen, våra kollegor i Alliansen och EU-parlamentet, samt svenska organisationer och företag att kraftsamla inför förhandlingarna.

Gör vi det rätt skapar vi en stor möjlighet för Sverige att gå före i den biobaserade revolutionen. Gör vi fel riskeras både den gröna ekonomin och utvecklingen på landsbygden. Här behöver vi alla hjälpas åt för att lyckas.

Fredrick Federley (C)

EU-parlamentariker

Kristina Yngwe (C)

Vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

Eskil Erlandsson (C)

Vice ordförande i EU-nämnden

Är du redan prenumerant? Logga in här för att läsa vidare


Så här läser du vidare

Bli prenumerant på ATL för att få ut mera av din skog

  • Prova på för endast 25 kr/månad
  • Ingen bindningstid.
  • Spara 101 kr.
Prova nu »
Till toppen