Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Skog 7 juni

  Vargstammen ökade

  Antalet familjegrupper och par av varg fortsätter att öka i Skandinavien. Det visar Naturvårdsverkets varginventering för 2016/2017.

   Antalet familjegrupper och vargpar i Skandinavien har ökat kontinuerligt sedan 2000.
  Bild 1/2 Antalet familjegrupper och vargpar i Skandinavien har ökat kontinuerligt sedan 2000.
   Den svenska vargpopulationen finns främst i Mellansverige. Enligt riksdagsbeslut ska varg finnas i sitt naturliga utbredningsområde, både i södra och norra Sverige. Undantaget är i renskötselområdet där förekomsten ska begränsas till områden där den gör minst skada.
  Bild 2/2 Den svenska vargpopulationen finns främst i Mellansverige. Enligt riksdagsbeslut ska varg finnas i sitt naturliga utbredningsområde, både i södra och norra Sverige. Undantaget är i renskötselområdet där förekomsten ska begränsas till områden där den gör minst skada.

  I Skandinavien finns nu totalt cirka 430 vargar, med ett konfidensintervall mellan 340 och 559. Eftersom vargarna rör sig över landsgränsen görs varginventeringen i samarbete mellan Sverige och Norge.

  Den svenska stammen beräknas uppgå till cirka 355 vargar, konfidensintervallet ligger mellan 281 och 461. Det innebär en liten ökning jämfört med inventeringen från föregående år som visade på 340 vargar.

  Under 2016 dokumenterades 43 föryngringar av valpkullar i Skandinavien. 32 av dessa föddes i helsvenska revir, fyra i helnorska och sju i gränsöverskridande revir mellan Sverige och Norge.

  Den genomsnittliga inavelsgraden i den skandinaviska vargstammen var marginellt lägre än vid föregående inventering, men har sjunkit jämfört med 2005. En viktig faktor för att minska inavelsgraden är invandring av vargar från den finskryska populationen. I dagsläget finns tre kända vargar med finskryskt ursprung i Sverige.  Till toppen