Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Skog 17 mars

  Självföryngringen halverad

  Hur ser fördelningen mellan gran och tall ut vid plantering? Och vad händer med självföryngringen och sådden? Här är en kort film som visar på några trender.

  Läs mera om

  Till toppen