Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Skog 17 februari

  Sämre resultat för Södra

  UPPDATERAD

  Södras investeringar och nedläggningar har kostat pengar. Rörelseresultatet halverades 2016.

  FOTO: Birgitta Sennerdal

  Södras rörelseresultat för helåret 2016 minskade till 1 005 miljoner kronor (2 162), medan omsättningen ökade något till 18 482 miljoner kronor (28 267). Södras koncernchef Lars Idermark tycker ändå att resultatet är i linje med förväntningarna.

  – År 2016 var ett omställningsår för Södra med stora förändringar genom offensiva investeringar, omstruktureringar men också genom lägre färdigvarupriser på våra produkter.

  Investeringarna för helåret 2016 uppgick till totalt 4 256 miljoner kronor, varav 3 640 miljoner kronor inom Södra Cell.

  Investeringarna vid massabruken har enligt Södra varit utmanande att genomföra på kort tid, men har i huvudsak gått enligt förväntan. När det gäller den stora ombyggnaden av bruket i Värö beräknas inkörning och tekniska justeringar ta ett år. Under 2017 ska bruket komma upp i en produktionstakt på 700 000 ton per år.  Ombyggnaden i Värö gjorde att massaproduktionen var lägre. Priserna var också lägre. Det gjorde att rörelsevinsten för Södra Cell för helåret 2016 minskade till 1 368 miljoner kronor (2 351). Nettoomsättningen minskade till 7 845 miljoner kronor (8 874).

  Södra Woods resultat belastas av en engångskostnad på 204 miljoner kronor på grund av nedläggningar, rörelseresultatet för helåret blev -302 miljoner kronor (10). Produktionen var 1,8 miljoner kubikmeter och förlusten blev därmed 168 kronor per kubikmeter. Prisutvecklingen för trävaror förbättrades löpande under året efter en inledande prispress och för tredje tertialet blev resultatet för Södra Wood 14 miljoner kronor (8).

  Styrelsen föreslår en vinstdelning på sammanlagt 602 miljoner kronor till medlemmarna. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 4 procent (15) motsvarande 124 miljoner kronor (439), utdelning på virkesleveranser med 8 procent (10) motsvarande 343 miljoner kronor (436) och insatsemission med 10 procent (10) motsvarande 135 miljoner kronor (127). Förutom denna vinstdelning föreslås 7 miljoner kronor (10) i utdelning för förlagsinsatser.

  Södra har hittills redovisat sitt resultat per tertial. Rörelseresultatet för perioden september till december 2016 blev 452 miljoner kronor (502) och nettoomsättningen för perioden var 6 214 miljoner kronor (6 081). Från och med i år lämnar Södra kvartalsrapporter.

  När Lars Idermark blickar framåt är han positiv.

  – Jag ser optimistiskt på 2017. Trävarupriset har gått upp och vi har precis höjt barrmassapriset till 840 dollar. Jag tror att åtminstone första halvåret blir bra, säger han.

  Läs mer om

  Till toppen