Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Lantbruk 16 december 2014

  Strid om invallning av Emån går vidare

  Än är det för tidigt för de översvämningsdrabbade bönderna i Emådalen att andas ut. Naturvårdsverket överklagar beslutet om dispens för skyddsvallar.

  Myndigheten vill att mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt beviljar prövningstillstånd och upphäver dispensen.

  Naturvärden äventyras

  Naturvårdsverket begär anstånd till den 16 januari med att ytterligare utveckla skälen för sin begäran.

  Ett tiotal lantbrukare kämpar sedan länge för att få bygga en skyddsvall utmed den översvämningsdrabbade åsträckan i Hultsfreds kommun.

  Beviljade dispens

  Länsstyrelsen i Kalmar län har hela tiden varit införstådd med lantbrukarnas behov av översvämningsskydd, men Naturvårdsverket har sagt nej med hänvisning till områdets naturvärden.  Länsstyrelsen fattade i oktober 2013 beslut om dispens från markavvattningsförbudet för att förstärka de naturliga vallarna intill Emån.

  Kostade stora belopp

  Naturvårdsverket överklagade, men den 20 november i år fastställde mark- och mijödomstolen i Växjö länsstyrelsens beslut.

  Om mark- och miljöverdomstolen väljer att ta upp fallet till förnyad prövning innebär det att följetongen om Emån går vidare.

  Vid de svåra översvämningarna sommaren 2012 uppskattades den ekonomiska förlusten för traktens lantbrukarna till mellan 20 och 30 miljoner kronor.

  Till toppen