Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Lantbruk 17 februari

  Stopp för växtskyddsmedel kvar i förslag

  Trots kritik från lantbruket och många medlemsländer vidhåller EU-kommissionen att den som vill ha förgröningsstödet inte får använda växtskyddsmedel på den ekologiska fokusarealen.

  FOTO: Anders Fällman

  I veckan klubbade EU-kommissionen det formella förslaget om ändringar i förgröningsreglerna. Som väntat backar kommissionen inte från att växtskyddsmedel ska förbjudas på ekologiska fokusarealer. Medlemsländerna i Rådet och EU-parlamentet har nu som längst fyra månader på sig att ta ställning till förslaget, men de kan bara säga ja eller nej till det, inte justera det.

  I dag kan medlemsländerna välja att införa förbud mot växtskyddsmedel på ekologiska fokusarealer, vilket en del gjort. 18 medlemsländer, bland dem Sverige, har protesterat mot ett obligatoriskt stopp. Kritiken rör bland annat att ett förbud skulle minska produktionen av proteingrödor, en odling som är tillåten på ekologiska fokusarealer och som anses ha ett eget värde för miljön.

  Kompromiss

  Andra ändringsförslag tänkta att öka miljönyttan i förgröningsstödet har EU-kommissionen övergivit. Minimiperioden för träda förlängs inte från sex till nio månader och fånggrödor måste ligga minst åtta veckor, inte tio. Med det anser EU-kommissionen sig ha kompromissat mellan lantbrukets krav på att produktiviteten inte ska hindras och miljöintressenas krav på att förgröningsvillkoren blir grönare.

  Går planerna som EU-kommissionen vill träder de nya villkoren för förgröningsstödet i kraft senast den första januari 2018. De medlemsländer som vill kan införa ändringarna redan i år.

  Förgröningsstödet

  Står för runt 30 procent av direktstödet och är villkorat med krav på åtgärder tänkta att göra lantbruket mer miljövänligt.

  I Sverige varierar villkoren en del beroende på var i landet marken finns.

  Den ekologiska fokusarealen, tänkt att bidra till den biologiska mångfalden, ska i normalfallet täcka minst fem procent av åkermarken.  Till toppen