Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Lantbruk 20 mars

  Sådden av maltkorn igång

  Det blev en tidig start för sådden av maltkorn för eleverna på Segragymnasiet i Skåne. Att komma igång tidigt är en del av pedagogiken.

  Läs mera om

  Till toppen