Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Lantbruk 24 december 2016

    "Så får man god lönsamhet"

    VIDEO. Djurens beteende och behov fick styra när halländska grisproducenten Ragnarssons satsade på EU-ekologiskt. ATL besökte stallarna i Tvååker.

    Till toppen