Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Lantbruk 18 december 2016

  Rabies tillbaka i Sverige

  Forskare har hittat fladdermöss med antikroppar mot rabiesvirus.

   Alla fladdermöss med rabiesspecifika antikroppar tillhörde arten vattenfladdermöss och hade infångats antingen i Skåne eller i Småland.
  Alla fladdermöss med rabiesspecifika antikroppar tillhörde arten vattenfladdermöss och hade infångats antingen i Skåne eller i Småland. FOTO: Anders Lindström/SVA

  Sverige har länge varit fritt från den livsfarliga sjukdomen rabies men nu har forskare vid Folkhälsomyndigheten, SVA, SLU och Uppsala universitet hittat antikroppar specifikt riktade mot rabiesvirus i blodet på fladdermöss i Skåne och i Småland.

  I studien påvisades antikroppar mot rabiesvirus av typen European bat lyssa virus (EBLV) i blodet hos fladdermöss som under en sexårsperiod fångades in i södra och mellersta Sverige. Med gentekniska metoder undersöktes även om djuren hade arvsmassa från rabiesvirus i saliven.

  Fyndet är inte helt oväntat med tanke på att samma typ av rabiesvirus påträffats hos fladdermöss i flera av våra grannländer. Även om risken för att människor ska smittas är ytterst liten kan den inte helt och hållet förbises.

  Ingen av de 452 analyserade fladdermössen hade påvisbart rabiesvirus-RNA i sin saliv. Däremot hade 14 av fladdermössen antikroppar specifikt riktade mot rabiesvirus i blodet, vilket visar att de var eller nyligen hade varit infekterade av rabiesvirus.  Alla fladdermöss med rabiesspecifika antikroppar tillhörde arten vattenfladdermöss och hade infångats antingen i Skåne eller i Småland.

  Läs mer: Rabies hos svenska fladdermöss

  Läs mer om

  Till toppen