Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 december

  Jordbruksverket vill att drabbade odlare ska få ersättning

  I dag kan odlare som får in främmande skadegörare drabbas av kostnader på hundratusentals kronor utan att få ersättning. Nu vill Jordbruksverket ändra på detta.

   Koloradoskalbaggen är ett exempel på karantänskadegörare.
  Koloradoskalbaggen är ett exempel på karantänskadegörare.

  En potatisodlare som får in ljus ringröta kan i värsta fall själv få stå för produktionsbortfall och bekämpningskostnader på hundratusentals kronor. Ljus ringröta är en så kallad karantänskadegörare som är främmande i EU och därför måste utrotas för att inte sprida sig och börja orsaka stor skada i näringen. Andra exempel på skadegörare är potatiskräfta och rotgallnematod.

  LÄS OCKSÅ: Fruktad skalbagge hittad i Sydsverige

  – I dag är möjligheten att få ersättning i sådana här fall väldigt begränsad och därför är det få som får det i praktiken, säger Mari Andersson på Jordbruksverkets utredningsenhet.

  Säker ersättning

  Hon har gått igenom statistik sedan 1995 och bara hittat tre fall där odlare fått ersättning på ett totalt belopp på ungefär 1 miljon kronor.

  Jordbruksverket föreslår därför att det ska bli lättare att få ersättning för produktionsbortfall och kostnader för bekämpning i dessa ärenden.

  – Förändringen är viktig både för den enskilda odlaren men också ur samhällets synvinkel för att få en snabb och effektiv bekämpning, säger hon.

  En säker ersättning ger bättre incitament för odlare att snabbt anmäla misstänkta fall. För att utredningens förslag ska träda i kraft krävs ändringar i nuvarande växtskyddslag i Sverige.

  Anmälningsplikt:

  Infördes vid årsskiftet i år och omfattar de så kallade karantänskadegörarna. Är ett sätt att hindra invasiva arter från att föröka sig. I praktiken är det personer med kunskap om växtskadegörare som blir skyldiga att anmäla. Kraven har också ökat på professionella aktörer som skogs- och markägare att göra något om de hittar en växtskadegörare. Det gäller i jordbruket, skogen och alla andra växtmiljöer.

  Fyra karantänskadegörare:

  Asiatisk långhorning – angriper lövträd

  Koloradoskalbagge – angriper potatis

  Potatiskräfta – angriper potatis

  Tallvedsnematod – angriper barrträd

  LÄS OCKSÅ: Ätbara insekter får egen organisationLÄS OCKSÅ: Youtubestjärna ska locka unga till skogenLÄS OCKSÅ: Bönder bästa grannarna

  Till toppen