Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Lantbruk 18 november 2016

    Här odlas svensk saffran

    VIDEO. Saffran klarar både snö och kyla. Nu odlas världens dyrbaraste krydda i skånska Staffanstorp.

    Till toppen