Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Lantbruk 16 februari

  Forskare avfärdar mjölkstudien

  "Studien är mycket bristfällig, resultatet man presenterar är en avvikelse som skiljer sig extremt från andra liknande studier", skriver Arne Astrup, Professor vid universitetet i Köpenhamn till ATL.

  FOTO: MOSTPHOTOS
  Den nya studien som just publicerats, består av utökade slutsatser dragna av samma underlag som 2014. I den publicerade studien nämner man inte alls de stora metastudier som gjorts under de senaste 5 åren, vilket bland annat nutritionsexperten Morten Elsøe reagerat på.

  “De skriver “Hög mjölkkonsumtion kan korta livslängden genom ökad oxidativ stress” och “de ökade dödstalen sammanföll med hög mjölkkonsumtion”, som att det är fakta. Det är det definitivt inte. Galaktos-hypotesen är just det: en hypotes”, skriver han.

  Omfattande kritik

  Arne Astrup har tillsammans med en forskargrupp studerat den tidigare studie som Karl Michaëlsson presenterade 2014. Gruppens omfattande kritik mot studien publicerades i British Medical Journal.

  Man hänvisar där till ett stort antal studier som baseras på samma underlag som den senaste mjölkstudien. Samtliga kommer fram till att mjölkkonsumtion har positiv eller ingen påverkan på ett antal sjukdomar, till exempel diabetes och stroke vilket är i motsats till den nu påstådda ökade dödligheten. Dessutom ifrågasätts den tidigare slutsatsen att mjölk inte har någon positiv påverkan på minskad risk för frakturer, då benskörhet är ett tillstånd som grundläggs i unga år och följaktligen inte borde kunna hävas hos äldre genom endast mjölkkonsumtion.  “Det är olyckligt att gruppen inte kommenterar de omfattande tidigare forskningsresultat som presenterats med samma respondenter som grund, studier som alla fick motsatt resultat. De tidigare studierna finns inte ens med i diskussionen kring resultaten, trots att de motsatta resultaten baseras på samma insamlade svar om matvanor, från samma respondenter”, skriver de i British Medical Journal.

  Inte representativt underlag

  De skriver också att det ur en vetenskaplig synvinkel, är mycket ovanligt att man i en uppföljning som görs så långt efter som 10 eller 20 år, helt vänder upp och ned på alla tidigare resultat. Särskilt när ingen ny information om gruppens matvanor har tillkommit. Man kan också fundera över om de matvanorna är representativa efter så lång tid menar Arne Astrup.

  Som ATL tidigare skrivit, visar underlaget att det finns andra genomgående skillnader än mängden konsumerad mjölk. Den grupp som drack minst mjölk, åt även mindre mättat fett och rött kött samt konsumerade en betydligt större mängd frukt och grönsaker än den grupp som drack mest mjölk. Detta skulle kunna tyda på att gruppen hade ett generellt tydligare hälsofokus, vilket kan ge en annan förklaring till studiens resultat.

  – Det sätter fingret på något som är väldigt viktigt. Vi har justerat och tagit höjd för sådant i studien, det går inte att garantera att det inte finns någon rest, men i analysen tar vi hänsyn till varje individs förutsättningar, säger en av de ansvariga forskarna, Professor Liisa Byberg

  Detta är något som Morten Elsøe tillbakavisar.

  “Man har inte tagit hänsyn till att ökat energiintag, för personer med samma längd och fysisk aktivitet, borde ge ökat BMI, men enligt underlaget är BMI konstant. Resultatet kan lika gärna vara en korrelation mellan kroppsvikt och dödlighet, vilket är mer rimligt”.

  Många har spekulerat i studiens finansiering, men studien är enligt Liisa Byberg, helt och hållet finansierad via forskningsanslag från Uppsala universitet, Vetenskapsrådet och landstinget och helt utan privata medel.

  Till toppen