Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 5 december

  Mer pengar till vård av miljön

  Regeringen höjer miljöersättningen för skötsel av ängar och naturbetesmarker.

  FOTO: Oksana_Alekseeva

  Larmen om arter som hotas till utrotning duggar tätt, nu senast kom nyheten om omfattande insektsdöd. En viktig förklaring till insektskrisen är ett igenväxande kulturlandskap.

  Cirka hälften av Sveriges växt- och djurarter är beroende av kulturlandskapet – särskilt av ängar och naturbetesmarker. När dessa växer igen förlorar många arter sin livsmiljö.

  I Sverige minskar till exempel antalet bin och humlor dramatiskt. Av 280 arter av bin är 83 i dag rödlistade. Det är viktigt att stoppa utrotningen av arter – inte minst för att vi människor är beroende av dem på många sätt, till exempel för pollinering.

  Arternas beroende av människans skötsel av markerna visar hur människan faktiskt har spelat och fortfarande kan spela en positiv roll för naturen. Miljöpartiet har länge arbetat för att höja ersättningen till lantbrukare och andra som sköter ängar och naturbetesmarker. Nu blir detta verklighet.

  Regeringen har beslutat att höja miljöersättningen för marker som är extra värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv. 255 miljoner kronor satsas på detta. Det gäller slåtterängar med särskilda värden, skogsbete, mosaikbete och bete av andra gräsfattiga marker. Till satsningen knyts också en förstärkt rådgivning som ska höja kunskaperna om olika skötselmetoder.

  Lantbrukarnas riksförbund har uttalat sig positivt om satsningarna på betesmarker men vill gärna se ännu större satsningar framöver. I den frågan är Miljöpartiet och LRF överens. Miljöpartiet arbetar för att öka stödet generellt till lantbrukarnas miljötjänster, framför allt inom ramen för landsbygdsprogrammet.

  Med regeringens satsning på värdefulla ängar och naturbetesmarker gör vi en insats för att stärka den biologiska mångfalden och för ett få ett tilltalande kulturlandskap. Det ger också och ger ökade incitament för lantbrukarnas miljötjänster.

  Stina Bergström (MP)

  riksdagsledamot för Värmlands län och miljöpolitisk talesperson

  Emma Nohrén (MP)

  riksdagsledamot för Västra Götalands län och landsbygdspolitisk talesperson

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Till toppen