facebooktwittermail

Ytterligare vindkraft är ett onödigt slöseri

Nuvarande energipolitik gör Sverige till ett B-lag vad gäller elförsörjning.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Örjan Hedblom kritiserar i sin replik den 19 januari min tidigare insändare. Den handlade om oro för bristande säkerhet i elförsörjningen som följd av nerläggning av kärnkraft. Hedbloms kritik handlar om andra saker, som i och för sig också är viktiga, men de tillför inte den här debatten mycket annat av värde än att de faktiskt stöder mitt resonemang.

Hedblom skriver entusiastiskt om hur vind- och solkraft tagit över som billigaste elproduktion och hur stormen Eleanor i början av året "satte snurr på vindmöllorna" i Nordeuropa och under ett dygn producerade 22,7 procent av elbehovet i hela EU. Det är en aktningsvärd siffra men när man diskuterar säker elförsörjning är det lika viktigt att berätta om de perioder då vindkraften inte producerar något alls.

Myndigheter med ansvar för elförsörjningen liksom kraftproducenter vill varken ha storm eller stiltje om det finns mycket vindkraft i elsystemet. Hårda vindar utsätter elnäten för stora påfrestningar med massor av överskottsenergi som inte kan användas. Stiltje ställer krav på omedelbar tillgång till stora mängder reglerkraft som lika snabbt måste stängas ner när det börjar blåsa igen.

Ingetdera främjar säkerhet i elförsörjningen, tvärtom. Om Svenska Kraftnät finge bestämma vilken slags elproduktion vi ska ha i Sverige skulle inte en enda vindsnurra sättas upp. Att det är billigt att producera vindkraftsel saknar betydelse den dag det inte blåser.

Vindkraften ska byggas ut och ersätta kärnkraft som läggs ner, det är kärnan i den energipolitik som förts de senaste tio åren. Den politiken håller nu på att förpassa Sverige till att bli ett B-lag vad gäller elförsörjning.

Så här sa Erik Ek, driftchef på Svenska Kraftnät, i en artikel i Dagens Industri den 21 december 2017 (förkortat): "Om det blir en tioårsvinter så klarar vi inte elförsörjningen av egen kraft, även om alla tillgängliga kraftverk går för fullt och vi använder den särskilda effektreserv som vi upphandlar inför varje vinter."

Elbrist hotar alltså och blir ett faktum om vi inte kan importera. Hans yttrande gäller dagens situation. Hedblom påpekar belåtet att inom några år ska två reaktorer i Ringhals stängas ner! Ja, då kommer läget naturligtvis att förvärras ytterligare.

Liberalerna deltog inte i den energiuppgörelse 2016 som nu styr oss mot en allt osäkrare energiframtid. Ytterligare utbyggnad av vindkraften framstår som helt onödig och ett meningslöst slöseri. Subventionerna bör därför avvecklas så snart det går och resurser i stället läggas på att stärka kärnkraftens ställning och erkänna den som en oumbärlig del av vår elförsörjning.

Det är uppenbarligen inte Hedbloms framtidsvision och han har säkert (än så länge) stöd av många människor. Det är nog detta stöd som gör att ansvariga politiker ännu inte har reagerat offentligt på varningarna från Svenska Kraftnät. De står inför ett dilemma. Att tiga tills valet är över eller berätta nu och få en svekdebatt på halsen.

Einar Fjellman

Liberalerna Ängelholm