facebooktwittermail

Vildsvin förstör för 660 miljoner - varje år

Nya siffror från SLU - mer än var tredje bonde är drabbad.

Lars Jakobsson, verksamhetsledare på Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund.
Lars Jakobsson, verksamhetsledare på Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund. FOTO: SVERIGES JORDBRUKSARRENDATORERS FÖRBUND

Under Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund årsstämma i Nykvarn var det framförallt två frågor som lyftes. Den första av dem var vildsvinsskadorna.

Hans Andersson, professor vid SLU, redovisade en färsk studie från SLU om skadornas omfattning. Omkring 4000 svenska bönder deltog i undersökningen.

39 procent av dem hade problem med vildsvinsskador

Skadenivåerna varierar mellan lantbruksföretagen.

- Ser man på den totala summan, och räknar med en summa på 300 kronor per hektar, hamnar vi på att skadorna kostar 600 miljoner kronor per år, säger Lars Jakobsson, verksamhetsledare
 på Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund.

- Det är otroligt mycket pengar men bekräftar den bild vi har av vildsvinsskador sedan tidigare.

"Väldigt besvikna"

Problemet är skadorna är mycket stort - men det är svårt att komma till rätta med. En del av en lösning var den återremitterade propositionen om viltskador och utfodringsförbud.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade ned förslaget om att regeringen eller ansvarig myndighet ska kunna utfärda generella förbud av, eller villkor för, utfodring av vilt.

- Det var en bra proposition, bättre än att ingenting görs i vildsvinsfrågan, och vi blev väldigt besvikna när den avslogs, säger Lars Jakobsson.

Arrendepriser

Den andra stora frågan som diskuterades var den om att arrendepriserna skenar samtidigt som lönsamheten i lantbruket är fortsatt svag. Detta trots att arrendelagen säger att arrendeställets avkastningsförmåga ska vara styrande för arrendeprissättningen.

37 procent av åkermarken i Sverige är i dag arrenderad.

Arrendelagen säger att arrendepriset ska utgå med skäligt belopp. Men lagen kan bara åberopas vid tvist efter ansökan hos arrendenämnden. Vid nyteckning och frivillig uppgörelse inför en ny period kan inte lagen åberopas annat än som en frivillig norm.

Resultatet blir en anpassning till jordägarens förväntan och en press uppåt på arrendepriserna.

- Avkastningsvärdet ska bestämma arrendepriset, men i stället blir arrendestatistiken styrande vilket är olyckligt, säger Lars Jakobsson.

- För det svenska lantbrukets konkurrensförmåga är det väsentligt att hålla tillbaka kostnaderna. Vi kan inte fortsätta att låta arrendepriserna skena iväg när lönsamheten viker.

Läs mer: LRF Beklagar beslut kring vildsvin

Läs mer: Obegriplig vändning av centern om vildsvinsutfodring

Läs mer: Regeringens förslag inte tillräckligt bra

Läs mer: Riksdagen nobbar generella förbud av utfodring

Läs mer: Bucht vill förbjuda stödutfodring för vildsvin