facebooktwittermail

"Vi behöver prata principer"

Äganderätt, frihet under ansvar och mer brukande av skogen. De tre principerna vill Sveriges skogsägare att politikerna ställer sig bakom om skogen ska kunna leverera till omställningen till en biobaserad samhällsekonomi.

I samband med ett extrainkallat Skogsägarting i går antogs en principdeklaration inför valet i höst. Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, ger bakgrunden:

– Sveriges skogsägare erbjuder jobb, tillväxt och klimatnytta och skogsbruket har en nyckelroll i omställningen till en bioekonomi. Men mot bakgrund av den utveckling som varit ser vi ett behov av att bli mer principiella om skogen ska kunna leverera sitt erbjudande.

Tre principer

Bakom principdeklarationen står utöver LRF Skogsägarna även skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. De ser en utveckling där ägandeätten och drivkraften att bruka skog utmanas allt mer. Samtidigt hindras ett aktivt brukande av restriktioner, detaljstyrning och fortsatta avsättningar.

De tre principer skogsägarna vill lyfta fram är en stark äganderätt, frihet under ansvar i skogsbruket samt att skogen ska brukas för en hållbar utveckling.

– Vi vill fråga politikerna om de ställer sig bakom de här tre principerna och ta upp diskussionen om hur det ursprungligen var tänkt, hur det har gått och hur vi ställer det till rätta igen. Det brister i grundlagskulturen i Sverige. Vi har ett starkt skydd för äganderätten i lagen, men det används inte, fortsätter Sven Erik Hammar.

Nog nu

– Dessutom ser vi en glidning i myndighetsutövningen, en samlad förändring i tillämpningen av lagstiftningen de senaste åren. Vi känner att nu är det nog, tillägger Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna.

Enligt vissa har tonläget i skogsdebatten skruvats upp den senaste tiden. Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, kallar det i sin blogg för ett "skyttegravskrig" mellan miljörörelsen och skogsnäringen. Men Magnus Kindbom håller inte med.

– Det är inte fråga om något höjt tonläge. För första gången är det någon som säger emot, säger han.

Skyttegravskrig

Sven Erik Hammar instämmer:

– Jag har överhuvudtaget inte adresserat miljörörelsen den senaste tiden. De vi talar om är en ändrad hantering hos myndigheterna och en bristande styrning från regeringen. Det handlar inte om enskilda fall, vi behöver prata principer. Att prata om skyttegravskrig är bara ett oblygt försök att flytta fokus från egna tillkortakommanden.

Skogsägarnas principdeklaration kommer nu att cirkuleras vid skogsägarföreningarnas och LRF:s träffar under våren för att samla in namnunderskrifter och ska också användas som underlag för diskussion vid träffar med politiker inför valet.

LÄS OCKSÅ: "Skogsägarna hamnar i kläm"

LÄS OCKSÅ: "Alla skogsägare kan inte stämma staten"