facebooktwittermail

Växande intresse för den svenska mjölken

Vi har precis lagt årets mörkaste period bakom oss, sett till antalet timmar i dagsljus. På samma sätt tror jag att vi mjölkbönder är på väg ut ur det som vi kommer att minnas som en av de mörkaste perioderna i svensk mjölks historia.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Låg ersättning för råvaran i kombination med en oförmåga att komma till beslut hos våra folkvalda och ett växande ifrågasättande av mjölken i vissa högljudda konsumentgrupper har varit en tung börda att bära för oss alla.

Nu har priserna på marknaden vänt uppåt. Det ser ut att vara början på en mer stabil uppgång men självklart är de ekonomiska utmaningarna inte över. Vi behöver anpassa våra företag efter insikten att priserna även i framtiden kommer att svänga kraftigt.

Jag vet att många av er ifrågasätter våra politikers intresse för mjölkbranschen, och många gånger med rätta. Men under de gångna åren har vi sett en tydlig förändring mot ett växande engagemang. Jag möter politiska företrädare som inser mjölkens betydelse, inte minst som motor i landsbygdens ekonomi. De är djupt bekymrade över den svenska utvecklingen men vet inte riktigt hur de ska göra för att bryta den.

Vi ska hjälpa dem med konkreta förslag som bidrar till att förenkla vardagen och förbättra konkurrenskraften för mjölkbonden. Här ser jag att vi själva behöver bli mer kreativa i att hitta pragmatiska förslag som är praktiskt genomförbara och möjliga att samla en politisk majoritet bakom.

Vi ska också hjälpa de konsumenter som ofta känner en oro kring maten, vad som är nyttigt och onyttigt, bra eller dåligt för miljö och klimat. Därför har vi under året startat Hjärta mjölk, ett opinionsbildande arbete kring mjölken som ett nyttigt och miljö- och klimatsmart livsmedel. Det känns mycket bra att vi är på banan igen.

Jag vill tacka er alla för att ni kämpar för den svenska mjölken och önskar er ett ljust 2017!

Palle Borgström

Ordförande LRFs Mjölkdelegation

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande