facebooktwittermail

Vargskyttar kan bli anonyma

Hot och trakasserier vid skyddsjakt på varg ska minskas genom att göra skyttarna anonyma. Det föreslår Länsstyrelsen i Västra Götalands län i en begäran till regeringen.

I dag ska den som skjuter varg, björn, järv eller lo omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen i det län jakten bedrivs. I anmälan ska bland annat namn, adress och personnummer uppges och skytten blir därmed offentlig eftersom anmälan kan begäras ut av vem som helst.

Dessa krav har på vissa platser i landet orsakat problem då skyttarna har blivit hotade och trakasserade när deras namn begärts ut och spridits vidare. Därför föreslår nu Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom Viltförvaltningsdelegationen att kravet på att uppge personliga uppgifter ska tas bort och att 5 § i Jaktförordningen därmed ändras.

Plats, tidpunkt och uppgifter om djuret ska fortfarande anges men inte uppgifter om skytten eftersom denna information aldrig har använts eller registreras av länsstyrelserna och därför inte har någon funktion menar Viltförvaltningsdelegationen.