facebooktwittermail

Vägplöjare prövades i rätten

I dag avslutades rättegången mot den man i Sydsverige som tog saken i egna händer genom att plöja upp en allmän väg med sin traktor.

Bilden är hämtat från polisens förundersökning.
Bilden är hämtat från polisens förundersökning.

Rättegången mot mannen skulle ha inletts redan i december, men fick ställas in eftersom förundersökningen behövde kompletteras. Beslutet togs av åklagaren efter att mannens advokat hade lagt fram ny bevisning i form av ett nytt vittnesförhör. Till ATL säger åklagare Pernilla Tallinger att vittnet, mannens brorson, förde fram att Trafikverket hade breddat den aktuella vägen.

Förnekar brott

Mannens advokat har avböjt att kommentera ärendet, och har inte velat berätta om sin klients inställning.

Men själv har mannen, som är i 80-årsåldern, förnekat brott. Han är misstänkt för grov skadegörelse, och har bekräftat händelseförloppet men i övrigt förnekat gärningen.

50-75 meter

Händelsen som ligger till grund för åtalet inträffade i början av oktober 2013. Då plöjde mannen upp den aktuella vägen och passade samtidigt på att forsla bort både grus och asfalt, enligt åklagarens stämningsansökan.

I förhör med polisen har mannen vidhållit att han är ägare till marken och att han har rätt att göra vad han vill med den. Hans huvudlinje har byggt på att kommunen har stulit marken från honom då de anlade vägen, vilket han också har sagt sig kunna styrka med papper.

Vem som äger marken är dock inte en central fråga, enligt Pernilla Tallinger.

– Jag förde fram åtalet som bygger på att han har skadat vägen genom att plöja upp den för 489 000 kronor, och oavsett om han äger vägen eller inte så har han skadat annans egendom, säger hon.

Innan mannen plöjde upp vägen hade Peab precis föreberett vägen för en kommande asfaltering. Enligt den brottsanmälan som polisen upprättade var den upplöjda sträckan mellan 50 och 75 meter lång.

I sammanhanget kan det också vara värt att förtydliga att Trafikverket normalt inte löser in vägområden när man breddar eller bygger nya vägar. I stället byggs vägbanan över de aktuella fastigheterna mot en ersättning. Undantaget är järnvägar där spårområdet normalt alltid förvärvas med äganderätt.

Dom i ärendet meddelas om 14 dagar.

LÄS ÄVEN: Frias från olovlig traktorkörning

LÄS ÄVEN: Gräl om gammal Volvotraktor hamnar i rätten

Fakta: Allmänna vägar

Sveriges vägnät är uppdelat i allmänna- och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala.

Merparten av Sveriges vägnät räknas dock som enskilda vägar där andra väghållare än staten eller kommunerna har ansvaret. Det kan exempelvis röra sig om enskilda markägare, vägföreningar eller andra organisationer. Vissa enskilda vägar får statsbidrag, men en mycket stor andel av de enskilda vägarna utgörs också av skogsbilvägar och av dessa är många inte öppna för allmän motortrafik.

Källa: Trafikverket.