facebooktwittermail

Kommuner kan tvingas utreda privata lösningar

Regeringens utredning om hållbara vattentjänster är snart färdig. En avloppsdeklaration och alternativ till kommunalt vatten och avlopp ska fungera som propplösare i VA-problematiken.

Regeringens utredning om hållbara vattentjänster är snart färdig.
Regeringens utredning om hållbara vattentjänster är snart färdig.

Runt om i landet finns tusentals mindre avloppsanläggningar som har dålig eller obefintlig rening av avloppsvattnet. För att snabbare komma tillrätta med dessa miljö- och hälsofällor tillsatte regeringen för ett år sedan en utredning som nu i princip är färdig. I slutet av maj kommer den särskilda utredaren Anders Grönvall att lämna över ett betänkande till miljöminister Karolina Skog.