facebooktwittermail

Tufft spannmålsår gör att betorna åter tar plats på Karlsfälts gård

För knappt ett år sedan deklarerade Erik O. R. Bengtsson att han slutade med sockerbetor för att priset var för lågt. Men den besvärliga skördeperioden har fått honom att tänka om.

Erik O. R. Bengtsson på Karlsfälts gård deklararerade i höstas att han skulle sluta med sockerbetor - men nästa år är sockerbetorna tillbaka igen.
Erik O. R. Bengtsson på Karlsfälts gård deklararerade i höstas att han skulle sluta med sockerbetor - men nästa år är sockerbetorna tillbaka igen.

Förra hösten gick diskussionerna höga om det låga framförhandlade sockerbetspriset för det kommande året. Erik O. R. Bengtsson, som då var förtroendevald inom Betodlarna, satte ner foten och meddelade att den dåliga betalningen var droppen.

Sockerbetor var inte längre konkurrenskraftiga jämfört med alternativa grödor. Men det blev inget långt avbrott för sockerbetor på gården utanför Ystad i södra Skåne.

– Vi har blivit bönhörda och får lite mer betalt för betorna. Visserligen inte lika mycket som jag hoppades på, säger han.

Det framförhandlade sockerbetspriset för 2018 på det ettåriga kontraktet går upp marginellt från 2017 års nivå. Däremot ligger prisnivån för de treåriga kontrakten Karlsfälts gård valt att teckna på samma nivå som förra året.

– Spannmålspriserna är mer pressade nu och lönsamheten i sockerbetor relativt de andra grödorna har stigit, kommenterar Erik O. R. Bengtsson.

LÄS MER: Nordic Sugar beklagar avhopp

Sprida ut skördetillfällena

Årets besvärliga skördeläge när det gäller spannmål har också visat på sockerbetornas fördel med att sprida ut skördetillfällena i växtodlingen.

– Vädret i år har verkligen ställt saker på sin spets. Vi har märkt hur tufft det kan vara att ha mycket spannmål, säger han.

Hela skörden är inne men det fåtalet dagar som det gått att tröska har krävt en stor arbetsinsats av anställda i kombination med att extrapersonal satts in.

Möjligheten till produktutveckling

Ytterligen en faktor som vägts in i beslutet att börja odla sockerbetor igen är möjligheten till produktutveckling på sockersidan.

Karlsfälts gård har i år lanserat en egen snaps och planerar framöver att satsa på bland annat rom. Då behövs socker från gården.

– Vi tror att vi ska kunna göra samma resa med socker som vi gjort med svenskt kött. Genom att lyfta råvarans värdighet kan vi också höja priset, säger Erik O. R. Bengtsson.

LÄS OCKSÅ: Lantbruket vill inte ses som miljöfarlig verksamhet

PREMIUM: Drömläge att förhandla om slakteriavtalet

Fakta Karlsfälts gård

Erik O. R. Bengtsson driver Karlsfälts gård tillsammans med sin far Olof Bengtsson. Gården som idag har 10 anställda ligger utanför Ystad i södra Skåne har funnits i släktens ägo sedan 1927. Totalt brukas 880 hektar under plog. Till det tillkommer 80 hektar betesvallar. Gården har de senaste åren odlat sockerbetor på 90 hektar med en genomsnittlig skörd på 11,5 ton socker per hektar. Efter uppehållet 2017 kommer nu betodling åter ske på 70 hektar. På gården bedrivs också avelsproduktion av Hampshiregrisar. Kött från gårdens gris-, nöt- och lammuppfödning marknadsförs och säljs i eget varumärke. Förutom spannmål odlas här också raps och vallfrö.

PREMIUM: Han varnar för långa kontrakt