facebooktwittermail

Träföretag satsar utomlands

Södra börjar erbjuda KL-bygg i Danmark och Bergs investerar i Lettland.

Väggelement av korslimmat trä lyfts på plats med en kran.
Som ett första steg i en internationell expansion börjar Södra sälja KL-bygg även i Danmark. FOTO: SÖDRA/JOEL DITTMER

Södra lanserar nu sitt helhetserbjudande för stommontage av korslimmat trä även i Danmark.