facebooktwittermail d

Tidig furuexport från Gotland

Ett arkeologiskt fynd på Östersjöns botten kan ge ny kunskap om den svenska virkesexportens historia.

För några år sedan hittades av en slump ett förlist holländskt 1600-talsskepp på Östersjöns botten. Skeppet är bättre bevarat än Vasa. Nu visar det sig att den planka arkeologerna fått upp från 120 meters djup är av gotländsk furu.

- Jag vet ju att både Sverige och Baltikum exporterade en massa virke till Holland och skeppsvarven där, däremot har jag aldrig läst att man gjorde det från Gotland, säger marinarkeologen Johan Rönnby vid Södertörns högskola.
- Furu var väl inte det vanliga skeppsbyggarvirket. Det var ek så klart. Överbyggnaden på fartyg kan dock vara byggd i furu, vilket jag tror det handlar om här.

Plankan togs upp med hjälp av en undervattensrobot. Den satt inte på själva skrovet utan låg löst vid sidan av skeppet.
- Jag har en diskussion om detta just nu med mina kollegor i Holland. Jag tror att den är från en mellanvägg och de tror att den är från en kista eller något.

Genom att jämföra årsringarna med en databas har man lyckats konstatera att plankan med 100 procents säkerhet kommer från Gotland. Den sista årsringen i plankan är från 1636.
Ofta kom de holländska skeppen på den tiden med manufakturvaror, salt och mat till Norden. På vägen hem hade de inte sällan järn, kalk och virke i lasten.

Även detta skepp kan vara lastat med svenskt virke.
- Om man körde virke så lastade man det genom en särskild lastlucka i aktern. Det finns en sådan lucka och den är faktiskt öppen. Vi försökte filma in men det var så mörkt så man såg ingenting. Där skulle man ju kunna tänka sig att det ligger en planklast om de var på väg tillbaka till Holland, säger Johan Rönnby.Hans Dahlgren