facebooktwittermail

Svensk skog är inte hotad

Greenpeace talar åter om ett upplevt hot mot svensk skog och biologisk mångfald. Det vore jätteallvarligt om skog, flora och fauna hotades av aggressiv avverkning. Men det är inte så.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Runt en fjärdedel av den svenska skogen är skyddad från avverkning i någon form. Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace, säger att det inte finns mångfald i odlad skog. Det är en konstig teori: När man avverkar och planterar nytt får även annan växtlighet möjlighet att komma upp bland träden och djur får möjlighet att slå sig ner.

Han menar att det behövs ”riktig” skog för att rena luft och vatten. Det är konstigt att tänka sig skog som mindre ”riktig” för att granplantan satts av mänsklig hand. Dessutom stämmer inte den teorin. Skog tar upp mest koldioxid när den är ung. Nyplanterad skog är mest effektiv för att rena luft.

Det finns viktiga och brådskande frågor att driva, så varför ger sig Greenpeace på en bransch med redan höga klimatambitioner? Skogsägarna samverkar frivilligt med miljöorganisationer och andra som kan garantera att man bedriver ett hållbart skogsbruk, just med plats för biologisk mångfald.

Frode Pleym hänvisar till Sveaskog som inte tar tillräckligt med klimathänsyn. Skogsbolag som beter sig så ska klandras och få vite. Smäll på fingrarna är ett tecken på att systemet fungerar, inte på att det behövs förbud mot avverkning.

En miljöorganisation som Greenpeace borde se det som positivt att svensk skogsindustri är klimatfokuserad och har bra svar på frågor från miljöorganisationer. Att ge en negativ bild av svensk skogsnäring kan skapa misstro mot användning av biomassa, som är en jättechans för Sverige att bli ledande i flera klimatsmarta branscher. Att hugga ner träd för att bygga hus och för att använda fibrer till nya sorters tyger är klimatvänligt när man bedriver ett långsiktigt och aktivt skogsbruk.

Ändå fortsätter Greenpeace att hävda att svensk skog och biologisk mångfald är hotad. Det försvårar för oss som jobbar med skogsfrågor och vill värna klimat och mångfald.

Lyckas de cementera en bild av aktivt skogsbruk som klimatfientligt blir det svårare att få parterna att kommunicera bra inför regelförändringar. Det kan också leda till rop på förbud för det hållbara skogsbruk som behövs för att i sin tur skapa en klimatsmart biomassaindustri.

Varför denna skrämselpropaganda, när det finns riktiga klimathot som kräver aktion och aktivism? Greenpeace bör rannsaka sig själva kring den här kampanjen.

Fredrick Federley

Europaparlamentariker Centerpartiet

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande