facebooktwittermail

Ingen oro för vattenbrist i sommar

Grundvattenläget inför sommaren 2018 är bra mycket bättre jämfört med samma period förra året.

FOTO: DAN BIRGERSON

Under sommaren 2017 tampades stora delar av landet av grundvattenbrist. I sommar kommer detta vara ett minne blott, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Den senaste tidens minst sagt rikliga nederbörd i form av snö och regn tyder på betydande grundvattenbildning när snön smälter till våren. Grundvattenläget inför sommaren är bra mycket bättre jämfört med samma period förra året.

"Grundvattennivåerna har återhämtat sig"

Risken för grundvattenbrist är nästintill obefintlig i år, det skriver SGU i ett pressmeddelande.

"Efter de bottenrekord som noterades år 2016 och 2017 så har nivåerna helt eller delvis återhämtat sig under de senaste månaderna och i samband med snösmältningen förväntas ett betydande tillskott", säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU, i pressmeddelandet.

Samtidigt innebär den stora nederbörden en annan vattenrelaterad risk: höga vattenflöden. Södra Norrland löper särskilt stor risk att drabbas till följd av ovanligt mycket snö, något som ATL tidigare har rapporterat om.

Tömmer vattenmagasinen

För att kunna hålla smältvattnet tullar man nu mer än vanligt på vattenmagasinen, kommenterar Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum,

"En del sjöar kommer upplevas som "rekordlåga" innan vårfloden startar, det är dock en förutsättning för att minska riskerna för skador i samband med vårfloden och det enligt de tillstånd som finns", skriver Claes Kjörk i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Kallt i EU och torrt i USA

LÄS OCKSÅ: Testbädd ska minska Gotlands vattenbrist

LÄS OCKSÅ: Så påverkar klimateffekten svenska lantbrukare