facebooktwittermail

Sorkstammen har kraschat

Fjolårets sorkskador kostade skogsägarna i Norrland hundratals miljoner kronor men för i år är prognosen efter hittills gjorda besiktningar allmänt inga eller ringa skador.

– Sorkstammen kraschade någon gång i vinter, konstaterar Alf Pedersen, avgående distriktschef för Skogsstyrelsen i norra Jämtland.

Landets mest omfattande skador skedde i fjol inom hans område. 5 000 hektar med gran- och tallplantor utsattes för sorkgnagning, värst drabbade var områdena kring Föllinge och Hammerdal.

Alf Pedersens faran över-signal är inte bestående. Han befarar att en ny sorkförstörelse kommer om några år, kanske vintersäsongen 2013-2014.

– Sorkskadorna har kommit tre gånger med precis tre års mellanrum. Först 2004-2005, sedan 2007-2008 och 2010-2011. Den senaste omgången var absolut värst.

Gynnsamma marker

Han har ingen teori om varför intervallerna blivit tre år, men konstaterar att markerna i norra Jämtland är extremt gynnsamma för sorken.

– Många skogsägare hos oss har drabbats av skador samtliga tre gånger från och med 2004. Det är mycket jobbigt för dem.

Snön kvar

Alf Pedersen och andra inom Skogsstyrelsen i Norrland, som ATL pratat med, betonar att snön ännu ligger kvar på många ställen vilket gör att skador kan upptäckas när det väl blivit barmark.

Bjarne Almqvist, skogskonsulent inom Umeådistriktet, gör samma bedömning som Alf Pedersen:

– Sorkstammen har sannolikt kraschat.

Mindre skador

SCA:s plantskola i Timrå fick under vintern 2010-2011 cirka fem miljoner plantor söndergnagda av sorkar. I vår har inga nämnvärda skador upptäckts.

– Vi bekämpade först sorken med råttgift men utan framgång. Sedan använde vi klassiska råttfällor i vilka vi fångade inte mindre än 150-talet sorkar, berättar Peter Engblom, marknads- och transportchef på plantskolan.