facebooktwittermail

Robust resultat av Södra

Södras första kvartalsrapport för 2018 visar på en kraftig ökning jämfört med året innan. Resultatet är 90 procent bättre, tack vare stark efterfrågan och ökade volymer.

Koncernen ökade sin nettoomsättning med 12 procent till 5,7 miljarder kronor jämfört med det första kvartalet 2017 då omsättningen var knappa 5,1 miljarder. Rörelsemarginalen förbättrades till 16 procent jämfört med 12 procent året innan. Rörelseresultatet var 938 miljoner kronor jämfört med 490 miljoner 2017.

Hög efterfrågan bakom lyftet

– Det finns flera förklaringar till den starka resultatutvecklingen. Den goda globala konjunkturen bidrog till en hög efterfrågan och god prisutveckling på Södras produkter inom både marknadsmassa och trävaruområdet, säger VD och koncernchef Lars Idermark i ett pressuttalande.

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat uppgick till 19 miljoner kronor, jämfört med 16 miljoner under samma period i fjol. Siffran kunde varit ännu högre om inte högre transportkostnader och det kärva virkesförsörjningsläget belastat resultatet. Södra skogs nettoomsättning var 2,7 miljoner kronor jämfört med 2,5 miljoner året innan. Rörelsemarginalen är 1 procent, precis samma som under första kvartalet 2017.

Uppåt för Södras sågverk

För affärsområdet Södra Woods var rörelseresultatet för perioden 91 miljoner kronor jämfört med 3 miljoner året innan. Stark efterfrågan på sågade trävaror och en god prisnivå anges som orsak till förändringen. Nettoomsättningen för Södra Wood var 1,3 miljoner kronor jämfört med 1,5 miljoner året innan. Rörelsemarginalen har i år förbättrats från noll till 7 procent.

Affärsområdet Södra Cell redovisar ett rörelseresultat på 926 miljoner kronor för årets första kvartal jämfört med 496 miljoner året innan. Nettoomsättningen för Södra Cell är 3,1 miljarder kronor jämfört med 2,3 miljarder året innan. Rörelsemarginalen för årets första kvartal är 30 procent jämfört med 21 procent 2017.

LÄS OCKSÅ: Så effektiviserar Södra inköpen

LÄS OCKSÅ: Södras medlemmar vinner på massaproduktionen

LÄS OCKSÅ: Håkan Larsson lämnar Södra

LÄS OCKSÅ: Södra går framåt i sitt klimatarbete