facebooktwittermail

Skogsstyrelsen behåller digitala avverkningsanmälningar

Skogsstyrelsen fortsätter att publicera avverkningsanmälda områden, enligt ett pressmeddelande.

FOTO: ANN LINDÉN

Sedan februari i år är avverkningsanmälda områden tillgängliga digitalt via Skogsstyrelsens kartor på internet.

Står fast

Flera skogsägarföreningar, däribland Södra och Norrskog, har uttryckt skarp kritik mot tjänsten och krävt att den tas bort – men Skogsstyrelsen står fast och behåller publiceringarna av avverkningsanmälda områden.

"Med facit i hand inser vi att detta skulle ha kommunicerats tydligare och att synpunkter från skogsägarna borde tagits in", säger Patrik André, enhetschef för Skogsstyrelsen, i ett uttalande.

"Hade uppnått större förståelse"

Han fortsätter:

"Vår slutsats, att publicera, hade förmodligen blivit densamma, men vi hade troligen uppnått en större förståelse för fördelarna med digital publicering".

"Alla tjänar på öppenhet"

I en debattartikel i Altinget förklarar generaldirektör Herman Sundqvist beslutet att fortsätta med publiceringarna.

"Vi är övertygade om att alla tjänar på öppenhet kring vad som händer i skogen", skriver han.

LÄS MER: Norrskogs skarpa uppmaning till Skogsstyrelsen