facebooktwittermail

Skogsfrågorna i malpåse

Med sju månader kvar till valet har flera skogspolitiska frågor gått i stå. Regeringen kan inte ge något besked om Skogsvårdslagen, Nationella skogsprogrammet, nyckelbiotoperna, Artskyddsförordningen eller skogskontot.

Sven-Erik Bucht (S) är landsbygdsminister.
Sven-Erik Bucht (S) är landsbygdsminister. FOTO: ULF ARONSSON

Översynen av Skogsvårdslagen blev klar och överlämnades till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet i oktober förra året. Därefter har det inte hänt någonting, i alla fall inte formellt. Utredningen har inte gått ut på remiss utan "Betänkandet bereds i regeringskansliet", skriver pressekreterare Karin Boman Röding på regeringskansliet i ett mejl till ATL.