facebooktwittermail d

Skogsexpertis i klimatpolitiska rådet

Rådet ska se till att politiken lever upp till klimatmålen.

I dag presenterade klimatminister Isabella Lövin ledamöterna i det klimatpolitiska råd som ska se till att svenska regeringar för en politik som innebär att målet på noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 uppnås. Rådet är en fristående myndighet som utifrån vetenskapen ska granska samtliga politikområden ur ett klimatperspektiv. Det ska utvärdera om politiken leder åt rätt håll och kan föreslå åtgärder för att driva på arbetet med att nå klimatmålen.

Bland de sju ledamöterna i rådet finns två styrelseledamöter i Skogsstyrelsen. En av dem är Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning rör styrmedel, med särskilt fokus på skogs- och naturvård.

Den andra är Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas, ett forskningsråd som bland annat fördelar pengar till lantbruksforskning är en av de andra ledamöterna.

Helhetssyn

Ordförande är Ingrid Bonde, tidigare bland annat generaldirektör för Finansinstitutet och finansdirektör och vice vd för Vattenfall. Johan Kuylenstierna, vd vid Stockholm Environment Institute blir vice ordförande. Den sistnämnde lyfte vid dagens presskonferens det viktiga i att Rådet ska titta på den samlade politiken, inte en separat klimatpolitik.

– Min erfarenhet är ju, från att ha jobbat 25 år med den här typen av globala hållbarhetsfrågor, det är egentligen först då som vi verkligen kan lyckas med att lösa de här utmaningarna, när vi får in det i energi, transport, handel, jordbruk, diplomati, budget, alla de politikområdena och hur de kan samverka.

LÄS MER: SLU-forskare slår larm

Sveriges klimatpolitiska ramverk

I ramverket ingår klimatmål, en klimatlag och det klimatpolitiska rådet. Det övergripande målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, och negativa utsläpp efter det. Ramverket antogs av riksdagen i juni i år. Lagen, och det klimatpolitiska rådet, träder i kraft den första januari 2018.