facebooktwittermail

Se upp för sniglarna

Nu varnar Växtskyddscentralen för snigelangrepp. Det är viktigt att sniglarna upptäcks i tid så titta i förfrukten redan nu manar Växtskyddscentralen.

Sniglar gör stor skada på höstrapsen.
Sniglar gör stor skada på höstrapsen. FOTO: VÄXTSKYDDSCENTRALEN

Rapsen är den gröda som är känsligast för angrepp. Sniglarna kan göra stor skada på höstrapsen före grödans uppkomst eller på unga plantor eftersom plantornas tillväxtpunkter kan ätas upp.

Även i höstsäd kan sniglarna göra stor skada. Störst skada gör sniglarna när de äter ur kärnorna med dålig uppkomst som följd. Sniglarna kan också äta av bladen men när höstsäden fått två blad är den inte så känslig. Det till skillnad mot rapsen som är känsligast tills den hunnit få ett par tre örtblad.

– För att inte bli överraskad av snigelangrepp i den nysådda höstrapsen är det bra att kolla förekomsten redan i förfrukten, säger Växtskyddscentralen i sitt.

Regn och fukt

Sniglar är känsliga för uttorkning och gillar regn och fuktig miljö. Nederbörden är avgörande för deras aktivitet.

–Sniglarna trivs också speciellt bra i grödor som erbjuder en fuktig miljö som vallgrödor, höstoljeväxter, åkerbönor och ärter. I fält där man har återkommande snigelproblem ska man vara extra uppmärksam.

Engelska studier visar att det var färre sniglar i plöjda än oplöjda fält. Plöjning reducerade antalet sniglar med cirka 75 procent jämfört med plogfritt. Det tros bero på att sniglarna dog av mekanisk skada vid plöjning.

Biologiska åtgärder

Det noterades också att det tog en vecka för nerplöjda men levande sniglar att ta sig upp till jordytan igen.

– En av slutsatserna i dessa engelska studier är att det inte går att helt förlita sig på kemisk bekämpning utan man måste också förebygga angrepp genom biologiska åtgärder.

Andra sätt att minska antalet sniglar är att göra en ytlig kultivering direkt efter tröskning eller en djupare kultivering flera gånger.

PREMIUM Jakten på åkersnigeln

Kolla snigelförekomsten

Kontrollera genom att lägga ut snigelfällor. En snigelfälla görs enkelt genom att till exempel såga till en skiva i trä cirka 30 x 30 centimeter. Flera fällor placeras på marken cirka 7-10 dagar innan skörd. Fällorna placeras ut på kvällen. Som lockmedel används müsli, torkad frukt eller krossad spannmål som placeras under fällorna. Kolla förekomsten av sniglar tidigt följande morgon. Upprepa helst tre gånger. Förekommer sniglar bekämpa direkt efter rapssådden.

Tröskelvärden

Höstraps: En snigel per fälla och dag i förfrukten. Bedöm snigelförekomsten i förfrukten. Om man missat detta kan samma tröskelvärde användas i det nysådda fältet.

Höstsäd: Tröskelvärde saknas, men ett riktvärde kan vara 4 sniglar per fälla och dag, vilket används i England. Det är en fördel att även här placera fällorna i förfrukten.