facebooktwittermail

"Säkerhetsstrategin är uddlös"

Sven Lindgren från Hushållningssällskapet och Civilförsvaret är inte imponerad av den nya säkerhetsstrategin.

Sven Lindgren förbundsordförande i Hushållningssällskapens förbund samt i Sveriges Civilförsvarsförbund
Sven Lindgren förbundsordförande i Hushållningssällskapens förbund samt i Sveriges Civilförsvarsförbund FOTO: SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND

Statsminister Stefan Löfven (S) presenterade den nationella säkerhetsstrategin vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen i går.

Strategin tar upp åtta olika typer av hot mot Sverige, från militära hot till organiserad brottslighet, smittsamma sjukdomar och klimatförändringar.

Sven Lindgren förbundsordförande i Hushållningssällskapens förbund samt i Sveriges Civilförsvarsförbund är inte imponerad av den nya säkerhetsstrategin.

– Det är bra att man för första gången sedan Karl XI:s tid gör en ansats till att sammanfatta en strategi för hur vi ska förhålla oss till säkerheten i vår omvärld, säger Sven Lindgren.

– Men för att vara en strategi så saknar jag två saker. Jag saknar målen med strategin och jag saknar pengarna hur vi ska ta oss dit.

Riktlinjer men inga mål

Den nationella säkerhetsstrategin anger inriktningen och är ett ramverk för arbetet som krävs för att vi gemensamt ska värna Sveriges säkerhet.

Stefan Löfven skriver i förordet till strategin att säkerhetsfrågorna måste ses ur ett betydligt bredare perspektiv än tidigare och i det bredare säkerhetsarbetet måste nu också räknas skydd mot epidemier och smittsamma sjukdomar, säkrare transporter, pålitlig livsmedelsförsörjning, skydd mot avbrott i energileveranser och motarbetande av en förödande klimatförändring.

Detta påverkar en rad myndigheters arbete och Sven Lindgren påpekar att det arbetet kräver resurser, och det är pengarna han nu saknar i säkerhetsstrategin.

Livsmedelsstrategin

Med anledning av Folk och Försvar skrev LRF:s ordförande Helena Jonsson i en debattartikel i Aftonbladet i lördags att Sverige är ett av få länder som saknar en livsmedelsstrategi och samtidigt ett av de länder som har lägst självförsörjningsgrad.

I artikeln pekar hon på behovet av en svensk målsättning och strategi för livsmedelsproduktion och tillväxt.

Sven Lindgren delar den kritiken.

- Vi har väntat på livsmedelsstrategin sedan mars 2015 då arbetet inleddes med den. En färdig strategi skulle presenteras under våren 2016, sedan skulle den vara klar till sommaren, sedan under hösten och nu ar den förhalats ytterligare, säger Sven Lindgren.

- Det fanns en rad bra förslag i konkurrenskraftsutredningens betänkande men arbetet drar ut på tiden och när väl livsmedelsstrategin presenteras tar det ytterligare något år att genomföra. Då har vi förlorat tre år, vilket är beklagligt.

Sven Lindgren säger att som förbundsordförande i Hushållningssällskapens förbund samt i Sveriges Civilförsvarsförbund hade han väntat sig en konkretare nationell säkerhetsstrategi med tydliga mål och medel.

– Det statsministern nu presenterar låter bra, men är uddlöst.

Oppositionen kritisk

Den politiska oppositionen delar den kritiken.

– Det här är ingen strategi, det är en beskrivning av ett antal samhällsproblem av en statsminister som kommer helt tomhänt till Sälen, säger Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé till TT.

Både han och Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman vill se konkreta åtgärder och att nya pengar satsas.

– Faktum är att myndigheterna inte kommer att göra något väsentligt arbete med de här reformerna utan att de får anslag för det, säger Widman.

Stefan Löfven avfärdar oppositionens kritik om att säkerhetsstrategin är innehållslös vad gäller nya åtgärder och mer pengar.

– Jag tycker att de ska vara kritiska själva mot att de under åtta år inte ens kommit i närheten av en säkerhetsstrategi. Det här är den första svenska regeringen som presenterar en sådan bred strategi, säger Stefan Löfven till TT.

Behöver förstärkas

Stefan Löfven betonar att strategin pekar ut riktningen för det fortsatta säkerhetsarbetet för myndigheter, organisationer och näringsliv.

– I takt med att vi upptäcker att det här behöver förstärkas, det här behöver mer resurser, då fattar vi de besluten, säger Löfven.

Läs mer: En livsmedelsstrategi värd namnet

Läs mer: Lantbrukets krisförmåga uppmärksammas stort

Läs mer: Nio av tio vill öka självförsörjningen

Läs mer: Hur ska Sverige försörjas i kris