facebooktwittermail

Rysk jordbruksoffensiv lockar

Den snabba utvecklingen av jordbruket i Ryssland har ökat konkurrensen på spannmålsmarknaden och pressat priserna. Och det är bara början, snart kommer den ryska grisköttsexporten i gång.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det kan vara hotande, men en växande matmedveten medelklass öppnar också för möjligheter. Det finns det flera exempel på.

2014 svarade Ryssland på sanktionerna från väst efter annekteringen av Krim med kraftiga importrestriktioner på livsmedel från Västeuropa och Nordamerika. Det drabbade EUs livsmedelsexport, särskilt länder nära Ryssland som Finland, Polen och de baltiska staterna fick stora problem.

Vinnare var länder i Asien och Sydamerika som snabbt kunde öka sin export. En annan vinnare har visat sig vara det inhemska ryska jordbruket. Efter Sovjetimperiets fall var jordbruket ingen prioriterad verksamhet, det stora kapitalet gick till olja och gas och andra verksamheter med snabba vinster.

Men importembargot vände allt över ända. Plötsligt blev jordbruket intressant, både för staten och privatkapitalet både inom och utanför landet. Denna satsning på självförsörjning var föredömlig, och precis vad vi även i Sverige måste vara beredda att göra om importen plötsligt skulle upphöra av en eller annan anledning. Det är också bra för den globala livsmedelsförsörjningen.

Rysslands ockupation av Krim pågår fortfarande, sanktionerna och även importstoppet förlängs undan för undan, utan någon politisk effekt. Däremot utvecklas det ryska jordbruket och även möjligheterna att driva livsmedelsindustri.

Att bruka den svarta jorden har lockat investerare sedan Berlinmurens fall. Många har bränt sig. Efter sanktionerna och importstoppet drog sig många utländska intressen ur eller bantade verksamheten.

För Arla har det varit en kämpig period. Exporten drabbades och omsättningen på Arlas ryska verksamhet minskade till en tredjedel och vände från en liten vinst till en stor förlust.

Nu har det vänt uppåt. Att det dessutom går att sälja Arlamjölk till Ryssland trots embargot om det spetsas med kaffe och kallas latte är ytterligare en bonus på uthållig närvaro i Ryssland.

Arla är inte ensamt mejeriföretag att satsa på den ryska marknaden. Franska Danone uppmärksammades när de sände 5 000 mjölkkor till Sibirien för att trygga råvaran till sin egen ryska verksamhet. Det ger också en fingervisning om kvarvarande problem i det ryska jordbruket.

Just nu tycks lång och trogen närvaro i Ryssland vara en fördel för så olika företag som Väderstad, Lantmännen och Arla. För Black Earth Farming var det inte det, måtte det gå bättre för andra som nu investerar i rysk spannmålsodling.

Med tanke på att konflikten mellan Ryssland och Ukraina i högsta grad pågår och världsläget är spänt är framtiden osäker. En växande rysk medelklass med sofistikerade matvanor kan ändå vara värd att ta en del risker för.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande