facebooktwittermail d

Rekordstor EU-insats i släckningsarbetet

EUs insats i släckningsarbetet av skogsbränderna i Sverige är den största någonsin räknat i personal. Över 360 personer, 7 flygplan, 6 helikoptrar och 67 fordon jobbade med brandbekämpningen under tre veckor i juli och augusti.

Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.
Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.

EU:s mobilisering av civilskyddet för att bekämpa de svenska skogsbränderna saknar motstycke, skriver EU-kommissionen. Det är det europeiska civilskyddets största insats det senaste decenniet och den största insatsen mot skogsbränder räknat i personal. Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.

Det samordnade stödet till Sverige kom från Italien, Frankrike, Tyskland, Litauen, Danmark, Portugal och Polen. Österrike, Tjeckien och Turkiet erbjöd också hjälp.

Fakta/EU:s civilskyddsmekanism

När ett land inte klarar släckningen kan EU:s civilskyddsmekanism aktiveras för samordnade insatser.

Centrumet för samordning av katastrofberedskap, ERCC, samordnar det europeiska biståndet genom EUs civilskyddsmekanism och säkerställer att alla länder som deltar snabbt underrättas om vilka behov som ett krisdrabbat land har. Det är inte EU-kommissionen som fattar beslutet om att aktivera civilskyddsmekanismen, det måste göras av de nationella myndigheterna i det berörda landet.

EU:s civilskyddsmekanism underlättar och samfinansierar transporterna av bistånd till det berörda området.

Förutom de 28 medlemsstaterna ingår även Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet i EU:s civilskyddsmekanism.

Källa: EU-kommissionen