facebooktwittermail

Rapsodlare kämpar mot betningsförbud

En ny ansökan om dispens för användning av vårrapsutsäde betat med neonikotinoider har skickats in till Kemikalieinspektionen.

Sveriges frö- och oljeväxtodlare (SFO) har tillsammans med LRF skrivit och skickat in en ansökan om att vårrapsutsäde ska få betas med betningsmedlet Modesto. Det innehåller de i EU förbjudna ämnena neonikotinoider.

Dispensen gäller ett begränsat odlingsområde på 12000 hektar i Mälardalen och 96 ton utsäde.

Förra året minskade vårrapsodlingen i Sverige drastiskt som en följd av betat utsäde inte fick användas mot rapsjordloppa.

Förnyad dispens i Finland

- Bara de absolut duktigaste, envisaste och mest entusiastiska odlarna var kvar och odlade totalt 5000 hektar, sa SFO:s ordförande Lars-Johan Merin vid föreningens årsmöte på tisdagen.

Med en dispens för betat utsäde räknar SFO med att vårrapsodlingen skulle återhämta sig och hamna på uppåt 15000 hektar.

I december fick Finland en förnyad dispens för att använda neonikotinoidbetat utsäde och några dagar innan den svenska dispensansökan skickades in ansökte man även om dispens i Danmark. Nu ställs det på sin spets vilka bedömningar kemikalieinspektionerna i de båda länderna gör.

Beslut inom 14 dagar

- Nu är det två myndigheter i varsitt grannland som behandlar liknande dispensansökningar. Då blir det en delikat fråga om en kan avslå och en kan bifalla, säger Albin Gunnarson på SFO.

- Det är intressant att se vad som händer eftersom vi är i samma zon, säger Lars-Johan Merin

Sverige delar den norra zonen med Finland, Danmark och de baltiska länderna.

Om dispensen går igenom gäller den från 16 mars och 180 dagar framåt. Enligt förordningen ska beslut komma inom 14 dagar.