facebooktwittermail

Oklart om unga lantbrukare får mer stöd

Oklart besked från regeringen om möjligheten att höja stödet till unga lantbrukare.

FOTO: TORBJÖRN ESPING

Förändringar beslutade på EU-nivå har gett varje medlemsland möjlighet att ändra i vissa stöd och ersättningar till lantbruket. Vissa har regeringen sett till att utnyttja så fort som möjligt, andra har valts bort, vilket ATL skrivit om tidigare.

En av de potentiellt största ändringarna är att stödet till unga lantbrukare kan dubblas.

I dag är det 25 procent av det nationella genomsnittsstödet för högst 90 hektar. Enligt de nya reglerna får bidraget höjas till 50 procent av genomsnittsstödet. Höjningen är frivillig, och till skillnad från de förändringar som regeringen redan beslutat om så finns det ingen deadline för besked till EU-kommissionen om vilket val som gjorts.

Höjning kräver minskning

Enligt ett mejl från landsbygdsminister Sven-Erik Buchts (S) pressekretare Maria Soläng är frågan fortfarande aktuell. Det verkar dock mindre sannolikt att det ska hända något som får effekt på årets stöd.

Maria Soläng skriver att man inte vill ge någon tidsram, men att frågan "kommer att beredas", vilket antyder att någon aktiv handläggning av en eventuell förändring inte är inledd. Något svar på om det är rätt tolkning har ATL inte fått.

Regeringen har att ta hänsyn till att en höjning av stödet till unga jordbrukare kräver motsvarande minskning av gårdsstödet. Det kommer inga nya pengar från EU:s budget för att finansiera en ökning.

Stöd till unga jordbrukare

Stödet kan sökas av den som är 40 år eller yngre under ansökans första år.

Jordbruksföretaget ska ha startats tidigast 2013.

Sökande måste ha stödrätter och få gårdsstöd samma år som ansökan om stöd för unga jordbrukare.

Stödet ska sökas om varje år den sökande har rätt till det under fem år.

Juridiska personer kan få det, men då gäller ytterligare villkor.

Källa: Jordbruksverket

LÄS OCKSÅ: Så förändras stöden i år

LÄS MER: Mer stöd till unga lantbrukare

PREMIUM: Han valde en annan väg till egna gården