facebooktwittermail

Odling i lösning – en framtida utväg

DEL 2 Framtidens mat

Odling inomhus i näringslösning och med LED-lampor kan vara lösningen på städernas framtida matproblem. Vanligaste grödan i dessa system är dock marijuana, en av få som är lönsamma.

”Plantagon´s mission is to be a driving force for sustainable solutions to feed future cities in the world. ”