facebooktwittermail

Nyanlända matchas mot gröna jobb

Jobb i djurstallar, grönsaksodlingar och enkla rutinjobb. Arbete i skogen med röjsåg. Det är exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella för nyanlända att göra i svenskt lantbruk. En del har rätt kompetens – men de flesta inte.

En rundringning ATL gjort inför en konferens i Örebro om de två projekten ”Matchning mot jobb” och ”Landet runt” visar att det finns behov av fler som kan jobba inom lantbruket. Men också att det kan krävas en period av praktik innan en nyanländ kan komma ifråga för en anställning.