facebooktwittermail

Nya slakterier in i Köttföretagen

Svenska Köttföretagen har fått två nya delägare sedan både Närkes Slakteri och Gotlands Slagteri AB har gått in.

"Ju fler vi är desto kraftfullare blir organisationen", menar Johan Andersson i Svenska Köttföretagen.
"Ju fler vi är desto kraftfullare blir organisationen", menar Johan Andersson i Svenska Köttföretagen. FOTO: HELGE RUBIN

Det nya delägarskapet trädde ikraft den 12 september och innebär bland annat att Svenska Köttföretaget representerar 95 procent av grisslakten i Sverige.

"Ju fler aktörer vi samlar, ju kraftfullare blir vår organisation, vilket i längden kommer att gynna industrin, producenterna och konsumenterna", säger styrelseordförande Johan Andersson i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Nu styr han köttföretagen

Gotlands Slagteri AB ägs av Svenskt Butikskött AB och har bland annat det egna varumärket Smak av Gotland. Svenskt Butikskött arbetar på att utveckla ekologisk köttproduktion och är huvudleverantör till flera butikskedjors egna varumärken.

Närkes Slakteri i Örebro och startades 1988, är ett mindre slakteri och ett av de som också tar emot häst för slakt. Närkes Slakteri har till stor del inriktat sig till slakt och styckning för återtag av producenterna.

"Det ska bli intressant att ha möjlighet att göra inspel i branschens gemensamma frågor. Tillsammans är vi starkare", säger Mats Larsson, VD Närkes slakteri.

PREMIUM: Hans hybrider är hett eftertraktade

LÄS OCKSÅ: Veterinären kommer - dagen efter