facebooktwittermail

Ny myra hittad i Norge

Norge närmar sig Sverige i antal kända myrarter. Med nyladers smalmyra har Norge nu 55 kända arter, mot Sveriges 75.

Temnothorax nylanderi lever i ekskogar och andra ädellövskogar. Vanligtvis finns kolonierna i död ved och bark, eller till och med i tunna kvistar och i ekollon på marken.

Samhällena är små med bara 80-90 individer, och arbetsmyrorna är bara ett par millimeter långa.

Myran, som också finns i Sverige, tros vara utbredd från Kristiansand längs kusten till Sverige, vilket är Nordens nordligaste förekomst.

– Med 55 officiellt registrerade myrarter i Norge tar vi in på svenskarna. Det antas att myrfaunan i Norge totalt rymmer runt 70 arter utomhus. Men det kan vara flera, säger Torstein Kvamme vid Skog og landskap.